Rasule İtaat… !

13. 03. 2011


Resule itaatin nasıl olacağını tesbit etmek için önce Resul kelimesinin anlamını öğrenmemiz gerekiyor. Resulun ne demek olduğunu öğrenince sanırım ona itaatin nasıl yapılacağınıda anlamış olacağız. Kur`an da 280 cıvarında ayette Resul kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimeleri incelediğimiz zaman, Allahın, insanlar ve melekler arasın da haberleşmeyi sağlamak için seçtiği, Seçkin Melek ve İnsan topluluğuna verdiği genel bir isim olarak Resul dediğini görmekteyiz.

Kur`an da hiç bir Ayette Peygamber kelimesi geçmemektedir!Peki biz niçin, Peygamber olarak hitab ediyoruz?İlber Ortaylı Hocanın tesbitlerine göre, biz dini direk Araplardan almadık!Din bize Farisi üzerinden geldi!Yani şimdiki İran. Haliyle dine karışan bir çok Farsça kelimeden biri olan Peygamber kelimesi de dilimize girmiş oldu. Peygamber; haber getiren demektir. Hal böyle olunca Peygamber daha farklı bir şeymiş gibi algılanmaya ve emir ve yasak koyabilen bir yapıya kavuşturulmuş oldu. Aslında Kur`an Resul diyerek, onun yetki ve görevini bir kelimeyle anlatmaktadır. Peki Resul ne demektir?Resul, Elçi demektir!

Peki bir elçinin görevi nedir?Elçi kendisinin olmayan bir haberi taşıyan ve ulaştırılması istenen kişiye yada topluluğa ulaştıran kişi demektir.
Peki Elçi üzerine emanet olan bu haberi değiştirir yada ekleme yaparsa ne olur?Elçilik görevini yapmamış olur… !

Kur`an da Muhammed ismi dört Ayette zikredilir, bu Ayetler üzerin bir inceleme yapalım.

Ali İmran Suresi 144. Ve ma muhammedun illa rasul…

Ahzab Suresi 40. Ma kane muhammedun eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyin ve kanellahu bi kulli şey`in alima.

Muhammed Suresi 2. Vellezine amenu ve amilus salihati ve amenu bima nuzzile ala muhammediv ve huvel hakku mir rabbihim keffera anhum seyyiatihim ve asleha balehum.

Fetih Suresi 29. Muhammedur rasulullah….

Ali İmran 144, Ahzab 40, Fetih 29. cu Ayetler Muhammedin sadece bir Resul olduğunu söyler!Dikkatinizi çekmek için özellikle Arapça okunuşlarını yazmamda ki masadım ise bu Ayetlerin hiç birisin de hazret gibi bir ünvanın olmayışını göstermek içindir!Bize bilmediklerimizi öğreten Allah rasulune özgü bir hitap tarzı olsaydı bu ayetlerde o şekilde hitab ederek bize öğretirdi!!!Ayetler de görüldüğü üzere Muhammed Allahın Elçisidir denilmektedir. Allahın Elçisi gibi bir ünvan bizzat Allahın kendisi tarafından verilmişken.

Daha başka ünvanlar vermek ancak Allahın verdiğinin değerini düşürmekle mümkün olur. Eğer Allahın verdiğinden daha fazlasını vereceğini idda eden birileri varsa, delillerini getirmelerini isterim.

Gelelim Muhammed Suresi 2. Ayete!Bu Ayette Allah Muhammede indirilene uyun diyerek, iman edenlerin uymaları gereken rehberin Muhammed değil, Kur`an olduğunu açık bir şekilde beyan etmektedir… !

Peygamberi inkar mı ediyorsun?Peygambere uymadan nasıl doğru yolu bulacaksın?Diyenler, Muhammed Suresi 2. Ayeti dikkatlice okusunlar!!!

Rasule İtaat; Rasule, Vahyi tebliğ ettiği için uymak olarak anlaşılmalıdır. Yani ortada uyulması istenen tek şey Rasulun ağzından duyduğumuz Vahiy olan Kur`ana uymaktır. Yoksa Rasule itafen yapılmış sözlere(Hadis) uymak, ne Rasule uymak olur nede vahiy olan Kur`ana uymak olur.

İnşaallah nasibi olanlar bu yazıyı okuyup anlayacaklarını anlarlar. Anlamayanlara gök kapıları açılsa ve oraya çıkarılıp gerçek Alemi görseler yine anlamazlar.

Vesselam Birol Çetin

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website