Türkler nasıl Müslüman oldu?

İslam diniyle ilgili tartışılan konulardan biri de Türklerin kendi istekleriyle değil de o dönemki Müslüman toplumlarla savaşarak ve o dönemki Müslümanların zoruyla İslam dinini seçtikleri yönünde. Bunu savunan kişiler Türklerin zor kullanılarak Müslüman yapıldığı düşüncesinden hareketle İslam dinini eleştirmeye çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla dini sevmeyen dinden uzak durmak isteyen insanlarda bu yaklaşım pek bir hoş karşılanıyor.


Türklerin ya da başka bir toplumun ne zaman ne şekilde Müslüman oldukları elbette ki önemli bir konudur ve tarihçiler tarafından araştırılması gereklidir. Buna mukabil acaba gerçekten Türkler ya da bir başka bir toplum zorla ve şiddetle Müslüman oldularsa bu Kuran ve İslam için ne kadar önemlidir? Bunu anlamamız için Kuran’ın dinin diğer insanlara ve toplumlara anlatılması ve tebliğ edilmesi ile ilgili ayetlerine ve savaşla ilgili ayetlerine bakmak gerekir.

Kuran ayetlerinde Allah Müslümanlara kendi dinini diğer insanlara anlatmayı emrederken; bunun nasıl yapılacağı konusunda da bilgi verir. Kuran’da dinin güzellikle anlatılması ve din konusunda zorlama olmayacağı vurgulanır.

21- Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.
22- Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin.
88- Ğaşiye, 21-22

Bunlarla beraber Kuran’da savaş konusundaki ayetlerde son derece önemlidir. Kuran ayetlerine baktığımızda ancak savunma savaşına izin verildiği, aşırıya kaçılmaması emredildiği ve barış eli uzatana aynı şekilde karşılık verilmesi emredildiği açıkça görülür.

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever.
60-Mümtehine, 8

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.
2-Bakara, 190

Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah`a tevekkül et.
8-Enfal, 61

Sonuç olarak Kuran kesinlikle insanların ve toplumların zorla Müslüman yapılmasını hoş görmez. Ayrıca savunma amaçlı savaş dışında savaşı hoş görmez. Peki gerçekten Türkler ya da başka bir toplum şiddetle ve zorla Müslüman yapıldıysa ne yapacağız? Kuran’ın diğer pek çok ayetinde görüyoruz ki tarih boyunca insanlar Allah’ın indirdiği dini değiştirmiş istedikleri şekilde yorumlamışlar ve Allah’ın mesajını dejenere etmişlerdir. Bunu yine Kuran ayetlerinden anlıyoruz. Dolayısıyla tarih boyunca her ne sebep olursa haksız şiddete başvuran Müslümanlar varsa bu İslam ya da Kuran kaynaklı değil tersine bu durum insanların Allah’ın kitabı olan Kuran’ı dikkate almamalarından kaynaklanmaktadır.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website