“Yapıp Ettiklerinizden Mutlaka Sorgu-Suale Çekileceksiniz”

Kuran’da çok sık tekrarlanan bir ifade var ki çok basit gibi gözükse de aslında altında müminler için çok önemli bir mesaj barındırıyor. Allah, Kuran’da çeşitli ayetlerde, insanların yapıp ettiklerinden ve bunun insanların ahiretleri için öneminden bahsediyor.


Allah dileseydi, elbette ki sizi bir tek ümmet yapardı. Ama O, dilediğini saptırıyor, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzluyor. Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz. (16 Nahl Suresi 93)

O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O`nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber
verecektir. (6 En’am Suresi 60)

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Günah kazananlar yapıp ettiklerinin karşılığını yakında göreceklerdir. (6 En’am suresi 120)

En güzel isimler Allah`ındır; O`na onlarla dua edin. O`nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. (7 A’raf Suresi 180)

Melekler, canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler: “Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete. ” (16 Nahl suresi 32)
Kötülük getirenlerin ise yüzleri ateşte sürtülür. Sadece yapıp ettiklerinizle cezalandırılırsınız. (27 Neml Suresi 90)

O gün hiçbir canlıya, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler, sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız. (36 Yasin suresi 54)

Örnekleri çoğaltmak tabi ki mümkün. Peki tüm bu ayetler bir arada incelendiğinde bize ne mesaj veriyor? Mesaj oldukça net; insanlar ahirette bu dünyada yapıp ettiklerine göre bir karşılık bulacaklar. Allah her kulun bu dünyada neler yapıp ettiğini en iyi bilen. Ve hesap günü de hepimizin karşısına bütün listeyi çıkartıp bize yapıp ettiklerimizi haber verecek olan da O. İşte bu listede çıkanlara göre yani yapıp ettiklerimize göre de sonsuz yurdumuz belli olacaktır; cennet mi cehennem mi?

Aslında benim esas gelmeye çalıştığım nokta “yapıp ettikleri” ifadesi ile kastedilen. Bu öylesine geniş ve kapsamlı bir ifade ki kastettiği şey sadece ibadetler ile sınırlı olamaz. Yani Allah’ın müminlerden bekledikleri ile; namaz kılmaz, oruç tutmak, hacca gitmek gibi halk arasında İslam’ın şartları olarak tanımlanmış ibadetler ile sınırlandırılamaz. Kuran okuyanlar pekâlâ bileceklerdir ki bu bahsettiğimiz ibadetler ile ilgili ayetler Kuran’ın çok küçük bir bölümünü oluşturur. Aynı şeyi yine halk arasındaki tartışmaların ana konularından olan içki ya da kumar yasağı için de söyleyebiliriz. Tabi ki niyetim bu ibadetlerin ya da yasakların önemsiz olduğunu söylemek değil. Bunlar kulluğun vazgeçilmez gerekleridirler ancak bir mümine düşen bunlardan çok daha fazlasıdır.

Allah bizi ahirette tüm yapıp ettiklerimizden hesaba çekeceğine göre yalan söylememek, yapmayacağı şey için söz vermemek, gelecekte yapacakları ile ilgili konuşurken inşallah demek, Allah’ı çok anmak, gıybet etmemek, iyiliği özendirip kötülükten sakındırmak, adaletli olmak, çalışkan olmak, malımızı canımızı ve vaktimizi Allah yolunda harcamak da yapmamız gereken, bizi inşallah cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştıracak eylemlerin bazılarıdır. Öyleyse bir müminin hayatı inanmayan, inansa da inancına göre yaşamayan insanların hayatlarının içine günde toplasanız 30 dakikalık namazların, yılda bir aylık orucun ve ömürde 1 haftalık hac ziyaretinin yerleştirildiği bir hayat olmamalıdır. Bir müminin hayatı tüm detayları ile Allah’a kulluk üzerine kurulmalıdır. Bir mümin sürekli enerjimi, vaktimi, aklımı, bilgi birikimimi, paramı nasıl Allah yolunda daha verimli kullanabilirim diye düşünmelidir. Tembellik, miskinlik ve cimrilikten uzak Allah’a kulluğu Allah yolunda cihad (mücadele) ile bir bütün olarak görmelidir. Bunları yaparken de her an aklında tutmalıdır ki, işte bu yapıp ettikleri hesap günü önüne konacak ve onu inşallah tartısı ağır basanlardan kılacaktır.

Sûra üfürüldüğünde, aralarında artık soy-sop/şuna-buna mensup olmalar söz konusu edilemez. Birbirlerini soruşturamazlar da. (23 Müminun 101)

Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtulmuş olacaklardır. (23 Müminun 102)

Not: Kuran’daki temel emirler ve yasaklar için Emre Dorman’ın kitabını tavsiye ederim; yazar kitabını aşağıdaki linkte paylaşmaktadır.

http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/Kuran-%C4%B1-Kerimdeki-Temel-Emirler-ve-Yasaklar-Emre-Dorman. pdf

Yazar : Nazlı

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website