Hak Din 4 Tanedir Uydurması – Tüm Peygamberler Müslümandı –

 

İbrahim Peygamber ve Diğer Peygamberler Müslümandı. Yahudi veya Hristiyan Değildi.

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.
(3 Ali İmran 67)

Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
(2 Bakara 140)

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur’an’da MÜSLÜMAN diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!
(22 Hac 78)

Sonra da biz Hanîf olan, müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine uy, diye sana vahyettik.
(16 Nahl 123)

Din Kemale Ermiştir. Din İslamdır.

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için DİN  olarak İSLAMI seçtim”
(5 maide 3)

Allah katında kabul edilecek tek din İslamdır. Ayetler hakkında ayrılığa düşmek İslam Dininden Değildir

Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
(3 Ali İmran 19)

Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.
(3 Ali İmran 85)

 

 

Nuh Peygamber Müslümandı

Nûh’un haberini onlara oku… Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah’a aittir. Bana Müslüman olmam emredildi.”
(10 Yunus 71,72)

Muhammed Peygamber Müslümandı.

De ki: “Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve ölümüm (yalnızca) bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir, “O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben MÜSLÜMANLARIN ilkiyim.”
(6 Enam 162,163)

Süleyman Peygamber Müslümandı.

Mektup Süleyman’dan geliyor ve çok acıyıp esirgeyen sınırsız rahmet sahibi Allah adına yazılmış. (İçinde de:) “Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana MÜSLÜMAN olarak gelin” diye (yazılmaktadır).
(27 Neml 30,31)

Lut Peygamber Müslümandı.

Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka MÜSLÜMAN bulamadık.
(51 Zariyat 35,36)

Firavunun Sihirbazları Müslüman Oldular.

“Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”
(7 Araf 126)

 

Firavun ölümle yüzyüze gelince Müslüman olmak istedi

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi
(10 Yunus 90)

Musa Peygamber Müslümandı

Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim, eğer Allâh’a inandıysanız, gerçekten müslüman insanlar iseniz o’na dayanın.”
(10 Yunus 84)

 

KURANIN İNDİRİLİŞ AMACI:

Öncekileri Tasdik,

(Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur’an), kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah (kullarından) hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür.
(35 Fatır 31)

Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir.
(12 Yusuf 111)

O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
(3 Ali İmran 3)

Ayrılığa düşülen Konuları Açıklamak,

Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.
(16 Nahl 64)

Kuranla ulaşılabilecek Herkesi Uyarmak,

İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.
(6 Enam 92)

İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu.
(6 Enam 19)

 

İncil Tevratı Doğrulamak Üzere Gelmiştir.

O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.
(5 Maide 46)

“Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
(3 Ali İmran 50)

Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.
(61 Saff 6)

 

Petek FURKAN

 


About the Author
Author

petekx

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website