Kur’an’ı Okumak, Anlamak ve Yaşamak

Kelime itibariyle okunan anlamına gelen Kur’ân-ı Kerîm, dini, ahlâki, sosyal ve beşeri ayetleri ile tüm insanlığa rahmet ve kılavuz olarak gönderilmiş eşsiz bir kitaptır. Bir yazıyı ya da kitabı değerli kılan şey ortaya koymuş olduğu değerlerin akla, mantığa ve insan yaratılışına uygunluğu ile onu diğer yazı ve kitaplardan ayıran orijinalliğidir. Kur’ân, birbirinden çok farklı konulara temas etmesine rağmen kendi içindeki eşsiz tutarlılığı sebebiyle mucizevî bir şekilde insanı kendine hayran bırakır.

Kur’an Arap dilinde indirilmiştir. Ancak Allah için sizin Ona hangi dilde yakardığınızın önemi yoktur; çünkü Allah tüm dillerin yaratıcısıdır. Hiç bir dilin bir başka dilden üstünlüğü ya da kutsallığı yoktur. Önemli olan Allah’a Onun şanına yaraşır şekilde tapınıp ibadet etmektir. Dil burada sadece araçtır. Amaç Allah’a yönelmektir.

Kur’ân’ın herkes tarafından anlaşılmayacak bir kitap olduğu düşüncesi gerçeği yansıtmadığı gibi bu, Kur’ân’daki pek çok ayetle de çelişen bir inançtır. Bu noktadaki en büyük problem Kur’ân’ın anlaşılması güç bir metin olması değil ona inanan insanlar tarafından gerektiği gibi okunmuyor olmasıdır. Kur’ân öyle bir kitaptır ki kendini size, siz ondan istifade etmek istediğiniz oranda açıklayacak ve anlaşılır kılacaktır. Anlaşılmadığı düşünülen hususlarda her konuda olduğu gibi bu konuda da Kur’ân üzerine daha fazla mesai harcayarak uzmanlaşmış kişilerden yardım almak söz konusu olabilir. Ancak bu Kur’ân’ın anlaşılması için yardıma ihtiyaç var demek değildir. Çünkü yardım edebilecek bilgideki insanların seviyesine gelmek isteyen için bir engel bulunmamaktadır.

Allah’ı anmanın en güzel yolu Kur’an’ın okunmasıdır. Okumanın en güzel yolu ise okunan şeyin anlaşılıp idrak edilmesidir. Kıyamete kadar geçerli olmak üzere yeryüzüne gönderilmiş en son ilahi buyruk olan Kur’an yüzünden seslendirilmek için değil anlaşılıp yaşama yansıtılmak için gönderilmiştir. Dini konularda tek rehber olarak yalnız Kur’an’ı esas almak gerekir. Bu, peygamberimizin de benimsemiş olduğu en geçerli ve doğru yoldur.

Kur’an sadece okunup anlaşılmak için değil aynı zamanda yaşama yansıtılmak için yani bir anlamda yaşanmak için gönderilmiş bir kitaptır. Önemli olan sadece teoride doğru olanın ne olduğunu bilmek değil doğruyu gerektiği gibi uygulayarak onu pratiğe çevirmektir. Siz dini konularda sadece Kur’an’ı esas alırsanız Kur’an tüm gönüllere bir şifa ve insanlığa rahmet olacaktır.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
Yemin olsun ki, biz, Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var!

(Kamer Suresi Ayet 17)


About the Author
Author

Kindi

Leave a reply

Name (required)

Website