Sanma..

Sanma ömür taze kalacak, gün gelip vâde dolacak ; akıl başa gelmezse, sonu hüsrân olacak!.. Sırat’a kadar bekleme, ordan geri dönemezsin ; sen herkesi dinleme, ”sarhoşken de” geçemezsin!.. Namaz Kur’an bihaber beyhûde yaşıyorsun! ; emri keyfe uydurup imânı satıyorsun!.. Adına ”eğlence” deyip çamur etme gönlünü ; ahmakça yaşayıp da ziyan etme ömrünü!.. Geç olmadan bak aynaya! ; gerçek aşk Leyla’ya değil! yalnızca MEVLÂ’ya..

[O ki alsın pâyesini, keyfi bilir gerisini, utanan cümlesini, sevdiğin eyle Yâ RÂB!..]
About the Author
Author

Celil Ozatamer

Leave a reply

Name (required)

Website