Mucizelerin Devamı…

Nuh Suresi
16
“Ve Ay’ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş’i bir kandil haline getirdi.”

Bilindiği üzere bu ayette Güneşin ışık üreticisi bir kozmik lamba olduğu ve buna karşılık Ay’ın sadece gelen ışığı yansıttığı gerçeğine vurgu var.

Ayrıca yine mucizevi şekilde, gökyüzündeki diğer yıldızların da birer ışık üreticisi devasa lamba olduğu söylenmekte Kuran’da:

Mülk Suresi
5
Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.

Saffat Suresi
6 Biz o yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık.

Fussilet Suresi
12 Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşler bunlar Azîz ve Alîm olanın takdiridir.

Bu ve benzeri ayetlerde, gördüğümüz yıldızların da aslında birer güneş, veya tersine düşünecek olursak, Güneşimizin de bir yıldız olduğu söylenmekte. Ayrıca bu Güneş ve diğer yıldızların üzerinde “alev” olduğu bilgisi de açıkça sunulmakta.Hatta yıldızların üzerindeki ortamın cehennemi andırdığı bilgisine de gönderme var…

Çok uzağımızdaki yıldızların da üzerinde alevler barındırdığı, cehennemi bir ateş yapısına sahip olduğu o günlerde insanlar tarafından pek bilinen birşey değildi.

Bu arada Kuran’da yıldızlar için “necm”, gezegenler için ise “kevkeb” ifadesi kullanılmaktadır.

Ayrıca tıpkı bugün bilimadamlarının söylediği gibi kıyamette bu yıldızların ışıklarını yitirecekleri ve sonlanacakları bilgisi de yine Rabbimiz tarafından bize bildirilmişti:

Mürselât Suresi
8 Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman

Yıldızlarla ilgili bu bilgilerden sonra yine Kuran’ın dünyamızın yapısıyla ilgili olarak verdiği bilgiye tekrar bakalım:

Naziat Suresi
30 Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.

Bu ayetten dünyanın tıpkı yumurta gibi geoit şeklinde yaratıldığını anlamakla birlikte, işaret ettiği bununla da sınırlı kalmıyor. Çünkü dünya yumurtaya dış görünüşünün yanı sıra iç yapısıyla da benzemektedir.

Evet yumurta ile dünya birbirine benzerdir.

Öncelikle dış görünüş açısından ele alacak olursak;

Her ikisinin de göbek kısmı yani ekvator bölümü, kutuplara nazaran daha geniştir.

Şişkin kısımdan kutuplara doğru gittikçe küçülme görülür yine her ikisinde de .

Yani şekil olarak kesinlikle parelellik vardır. Ve dünyanın bu geoid şeklini anlatmak için verilecek en iyi örneklerden biridir yumurta.

Bunun dışında YUMURTA DIŞ YAPI KADAR İÇ YAPISI İLE DE DÜNYAMIZI ANIMSATIR.

Bir yumurtanın ortasında koyu sarısı vardır.
Bu merkez sarının etrafında iyice cıvık beyaz katman(akı) vardır.
En dış kısımda ise ince kabuk vardır.

Dünyamızın da merkezinde çekirdek vardır(ki yumurtanın sarısına denk gelir görünüm ve yapı olarak)

Çekirdeğin etrafında eriyik(cıvık) manto tabakası vardır(bu da yumurtanın akına karşılık gelmektedir kabataslak)

Ve en dış kısımda ise ince yerkabuğu vardır(Bu da yumurtanın ince kabuğuna denk gelmektedir)

Selam ve sevgiler


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website