Müslüman Bir İnsanın Özellikleri Nelerdir?

Müslüman bir insan oturmasıyla kalkmasıyla, duruşuyla her bakımdan şahsiyetiyle hayatını Kuran’a göre düzenleyen ve bu özellikleri artık fıtratına işlemiş olan kişidir.

Müslüman kişi Allah’ın kulu olduğunun bilincindedir ve onun yaptığı tüm işlerde ana amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Diğer şeyler ise onu Allah’a ulaştıran vesilelerdir. O bakımdan müslüman insan zorluk ve sıkıntılar karşısında Allah’a tevekkül eder ve sabreder; asla isyan edip ümitsizliğe düşmez. Çünkü gerçek kudretin ve onu çözüme kavuşturacağın Allah olduğunu, Allah’ınsa mutlak adalet ve kudret sahibi olduğunu ve bu yüzden kendisine zulmetmeyeceğini bilir. Sevinçli ve güzel zamanlardaysa Allah’ın nimetlerini hatırlayarak ona şükreder, sahip olduklarının gerçek anlamda kendi malı olmadığını ve bunların Allah tarafından ona verilen nimetler olduğunu bilir ve bunlar için Allah’a şükreder.

Müslüman insan dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilir. O yüzden vaktini iyi değerlendirir. Sürekli hayra ve barışa yönelik iyi işler yapar, boş ve gereksiz işlerle uğraşmaz. Ya kendini geliştirerek eğitimini artırır, ya darda olanlara yardımcı olacak işler yapar, ya insanlara Allah’ı anlatır, ya da Allah’ı anarak ona ibadet eder, ya da sonuçları insanlık için faydalı olacak işler yapar. Müslüman insan yardımlaşmayı sever. Malından ve vaktinden ihtiyaç sahipleri için ayırır. Müslüman insan kafirlerle çeşitli yöntemlerle mücadele eder. Allah’ın dininin yeryüzünde hakim olması için gayret eder. Müslüman insan dürüsttür. İnsanları kandırmaz, arkalarından konuşmaz, herkese adaletle davranır, bir yakını aleyhine dahi olsa doğru şahitlik yapar, hırsızlık yapmaz, rüşvet almaz, kendisini her an Allah’ın gördüğünü bilir ve buna göre davranır. Müslüman insan fal, büyü, kumar, içki gibi zamanını boşa harcayacak, kendisinin ya da başkalarının şerre yönelmesine sebep olabilecek şeylerden uzak durur.

Müslüman insan Allah’ a çok şükreder. Zamanının, bedeninin, çevresindeki insanların, yediği yemeğin, okuduğu okulun, çalıştığı işinin, ailesinin, soluduğu havanın Allah tarafından kendisine verilen nimetler olduğunun farkındadır. O yüzden bu nimetleri en iyi şekilde kullanmak için gayret eder, ülfete ve bıkkınlığa düşmez.

Müslüman insan kibirlenmez. Kendisinin Allah’ın kulu olduğunun ve onun lütfuyla hayatta olduğunun, başarılı olduğunun ya da para kazandığının farkındadır. O yüzden hep Allah’a şükreder. Müslüman insan annesine ve babasına iyi davranır, onları mutlu etmek için gayret eder. Müslüman insan aşırılığa kaçmaz. Öfkelense dahi öfkesini kontrol eder ve sağduyuyu korur.

Müslüman insan kendiyle ve çevresiyle barışıktır. Herşeyin Allah’ın yarattığı varlıklar olduğunu bilir. Sahip olduğu nimetler için şükreder ve verilenlere Allah’tan geldiğinden ötürü saygılı olur.

Müslüman insan ölçülüdür. Eğlencesi makuldür. Dozu kaybedip saldırganlaşmaz, hırçınlaşmaz. Kul olduğu bilincini korur.


About the Author
Author

theunifier

Leave a reply

Name (required)

Website