Ölümüne?

Allah’ın sizlere verdiği hayatta bahisleşip taraf olarak taraftar olarak kendinize yaptığınız kötülüğün farkında mısınız? Zulüm ortamında bulunmayın, zulme sebep olan karmaşaya destek olmayın. Bağımlı olmayın. Stadlarda vesvese yoğundur. Ölümüne diyor takım için,  bu söz kime kulluk etmektir?

2. Bakara.
84: Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de sizdenkesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz.

 

Kan dökülen, kan dökülmesine sebep olan boş uğraşlara kapılmayın lütfen. Faydasız işler bunlar, faydalı iş ise ahiret için caba gösterebilmektir yoksa ahirete inanmayanlardan bir farkınız kalmıyor hayatın zevk ve eğlencesine kapılıp küfürde bulunulan mekanda bulunuyorsunuz isteyerek.

 

2. Bakara.
85: Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haramolduğu hâlde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerinikurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab’ın (Tevrat’ın) bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mıediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şeydeğildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 

Otobüsleri taşmadınız mı, güvenlik güçlerini gereksiz yere meşgul etmediniz mi? Terör’e destek olmadınız mı? Evet siz değil belki ama yanınızdaki yaptı o tarafları oluşturanlar sebep oldu zenginde oldu ziyan olmuş vakitleniz ile.

 

2. Bakara.
86: Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez.Onlara yardım da edilmez.

7. A’raf.
51: Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa, biz de onlarıbugün öyle unuturuz.

 

Herkes ölümüne ölecek zaten. Ölümüne Kur’an Kur’an.


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website