Örnek Bir İnanan Özelliği: İyi ve Güzel Olana Özendirmek; Kötü ve Çirkin Olandan Sakındırmak.

 

İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar.
9 Tövbe Suresi Ayet 71

 

Kur’ân-ı Kerim ayetleri, insanlara Allah’ın emir ve yasaklarına uymalarını söylerken aynı zamanda söz konusu emir ve yasakların diğer insanlar tarafından da uygulanması için onları teşvik edici faaliyetlerde bulunmalarını söyler. Allah’a gönülden bağlı samimi bir kul hem kendisini hem de çevresindeki kişileri Allah’ın emirlerinin dışına çıkmaktan sakındırmak amacıyla onlara tavsiyelerde bulunur. Güzel ve çirkin olanı anlatıp öğretir. Ancak bunu dikkate alıp almamak kişiye bırakılmış bir durumdur. Çünkü ayetler açık bir şekilde dinde baskı ve zorlama yapmanın mümkün olmadığına dikkat çekmektedir (2/256). Allah’a gönülden teslim olmuş bir inanana düşen hem söz hem de hareketleriyle insanları iyilik ve güzelliğe özendirmek kötülük ve çirkinliklerden ise sakındırmaktır. İnanan kişi hem sözleri hem de davranışlarıyla Allah’a kulluk ettiğini ve bu kulluğun bir gereği olarak da bir anlamda yeryüzünde Allah’ı temsil ettiğini bilmeli ve tüm insanlara örnek olacak davranışlar sergilemelidir.


About the Author
Author

Kindi

Leave a reply

Name (required)

Website