Dini Konularda İyi Örneklerden Faydalanmak…

Kuran’da bir çok peygamber kıssası anlatılmaktadır. Adı geçen peygamberlerin çoğu gönderildikleri toplumlar tarafından dışlanmış, eziyet görmüş ve hor görülmüştür. Yine bir çoğu Allah’ın dinini anlatamadıkları için o kadar üzülmüş ve sıkılmıştır ki “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek” diye dua etmişlerdir. Ama hemen hepsinin ortak özelliği bu kadar sıkıntı ve eziyet karşısında bile Allah’ın dinini anlatmaktan ve yaşamaktan vaz geçmemeleri olmuştur.
Hemen hepimizin aklına “ama onlar peygamber” gibi bir savunma gelmektedir. Evet onlar peygamber ve seçilmiş insanlar; doğru. Fakat neticede hepsi bizim gibi birer insan ve zayıf noktaları var. Onlar da sıkılmış, yorulmuş ve eziyet görmüşler; aileleri, arkadaşları ve toplumları tarafından dışlanmışlar ama yollarından vaz geçmemişler, sonuna kadar inandıkları için savaşıp, kınayanın kınamasından çekinmemişler.
Zaten bu hikayelerin Kuran’da geçmesinin bir nedeni de bize birer rol model oluşturmak. Bizden önce gelen bazı insanların, hiç bir şekilde Allah’ın yolundan vaz geçmediklerini, bu yolda canlarını bile ortaya koymaktan çekinmediklerini göstermek. Kendimizin ne kadar iyi Müslüman olduğunu sınamak için çoğumuz etrafımıza bakarız ve etrafımızda Allah’ın istediği gibi yaşamak endişesi taşımayan veya çok az taşıyan insanları görünce de rahatlarız. “Bunlar varken ben cennete çok kolay girerim” diye düşünenimiz bile vardır. Ama kulluğumuzu ölçerken niye kötüyü kıyas alıyoruz da Kuran’da bahsedilen örnek  insanları görmezden geliyoruz. Bence bu çok büyük bir yanılgı; zira unutmayalım ki “sui misal misal olmaz.”
Daha iyi birer kul olmak için kıyas çıtasını mümkün olduğunca yukarda tutmalı ve yaptıklarımızın yanında yapmadıklarımız için de hesap vereceğimizi unutmamalıyız. Maddi konularda yukardakilere bakıp hırs yapacağımıza, dini konularda yukardaki iyi örneklere bakıp onlar gibi Allah’ın istediğine yakın kullar olmaya çalışmalıyız. Allah hepimizin yardımcısı olsun.


About the Author
Author

Feryal

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website