Dini Anlatmak Peygamber’in Görevi mi?

Toplum arasında yaygın olarak kullanılan ifadelerden birisi “herkes işini doğru yapsın”dır. Bu ifade elbette doğrudur. Ancak onun, bazen insanlar tarafından belli sorumluluklardan kurtulmak için kullanıldığını görüyoruz. Allah’ın dininde dini güzel bir şekilde anlatmak, insanları kötülüklerden uzak tutmak için uyarmak bir görevken bu görevden kaçınmak isteyenler “herkes kendi işini yapsın” argümanına sarılıyorlar. Peki herkes kendi görevini yapacaksa, yanlış yolda olan, bir (daha&helliip;)

Terazinin İki Kefesi

Terazinin dengesini, eşitsizlik bozar. Terazinin bir kefesinin yükselmesi için, diğer kefenin alçalması gerekir. Zenginliğin olduğu yerde, fakirlik olmak zorundadır. Zengin fakirin hakkını alarak semirir, büyür. Her insanın emeğinin haricinde bir kazancı olamaz. Zenginliğini kendindeki bir bilgiye bağlayan, Karunlaşmış demektir. “Onlar bu kıyameti uzak görüyorlar, biz ise onu yakın görüyoruz.- O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlar ise atılmış yün (daha&helliip;)