Salgın Hastalıklardan Ölen Emevi Kralları

Salgın Hastalıklardan Ölen Emevi Kralları

1- Üçüncü Emevi Kralı Muaviye Bin Yezid Bin Muaviye (Ne tür salgında öldüğü belirtilmemiştir).

2- Dördüncü Emevi Kralı Mervan bin Hakem, taundan ölmüştür.

3- Beşinci Emevi Kralı Abdulmelik bin Mervan, taundan ölmüştür.

4- Yedinci Emevi Kralı Süleyman bin Abdulmelik, Zatül-Cenb Humma hastalığından ölmüştür.

5- Dokuzuncu Emevi Kralı Yezid bin Abdulmelik bin Mervan, veremden ölmüştür.

Kaynak: Salih bin Abdullah bin Muhammed’uz-Zehrani, el-Kevaris ve Asâruha fi Biladi’ş-Şam Hilal’il- Gurûn’us-Selaset’ül-Evvel min’el Hicre, Camiat’ül-Ümm’ül-Kura Kısm’ul Tarih’ül-İslami, Suudi Arabistan, (H. 1431-1432)

Yazar: Rafettin Muslu


About the Author
Author

Editor 2

Leave a reply

Name (required)

Website