Yeryüzünü Etrafından Eksiltmek..?

Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O hâlde, onlar mı galip gelecekler? (ENBİYA 44)

Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah, hükmeder. O’nun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir. (R’AD 41)

 

Son yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir çok müteşabbih ayetin anlaşılmasına yardımcı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu iki ayette de bahsi geçen durum farklı şekillerde izah edilebilir. Tabi ki doğrusunu Allah(cc) bilir. ben sadece bilgim yettiğince anlatmaya çalışacağım.

Güneş’teki solar patlamalardan Dünyamızı koruyan manyetik alan çizgilerinin (Wan Allen kuşakları)  Güneş patlamalarında yetersiz kalabildiği ve bu kuşaktan geçebilen yüksek hızlı partiküllerin atmosferimize çarparak kendisiyle beraber bir miktar atmosferimizi de beraberinde götürdüğü bilimin bir gerçeği olmuş durumda. Gazetelerde bile haber oldu. Hatta bu olay sadece Dünya için sınırlı değil Mars’ın ve Venüs’ün atmosferleri de gün geçtikçe azalmakta. Mars için durum daha da vahim çünkü çok az atmosferi kalmış durumda. Allah’a şükür ki bizim için çok ciddi bir problem yok. Atmosfer kaybımız çok düşük seviyelerde. Ancak manyetik alan çizgilerinde bir azalma yaşanırsa bu süreç çok kısa bir zamanda Mars’a çevirebilir bizi.

R’ad suresinde ‘kudretimizle gelip’ ifadesi beni çok etkiliyor. Ay’ın oluşumuyla ilgili teorilerin en geçerlisi William Hartmann’a ait. Şimdi çok eskiye gideceğiz. yaklaşık 4 milyar sene öncesine.  Güneş sisteminin ilk zamanlarında çok fazla gezegen oluşumu vardı ve bunların çarpışması kaçınılmazdı. nitekim öyle de oldu ve Mars büyüklüğünde bir kütle Dünya’ya öyle muntazam bir şekilde çarptı ki bu çarpışmada dünyanın dönme hızı, mevsimlerin oluşması için 23 derecelik eğim ayarlanmış oldu. Bu çarpışmada ortaya saçılan moloz yığını Dünya’nın yörüngesinde birleşerek sayısız önemli faliyeti olan AY’ı meydana getirdi. Dünya’nın etrafından azaltma insanoğlu için böylesine önemli olayları tetiklediği için KURAN’da bahsediliyor olabilme ihtimali neden olmasın. Ayrıca Allah(cc) zamandan münezzeh olduğundan insanoğlunun bu gerçeği bulacağını bildiğinden ‘görmediler mi’ demekte.

Allah(cc) bizleri gözlerinde perde olanlardan eylemesin.

 


About the Author
Author

Baybora

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website