İslam’da Olmayanla, İslam Eleştirilir mi?

Dinsizlerin yıllardır bıkmadan yaptıkları bir şey de, İslam’da olmayanla, İslam’ı eleştirmektir. Hemen örnek vereyim; mesela taşlayarak öldürme (recm) İslam’da yoktur. Fakat zina yapanları taşlayarak öldüren, Kuran’a uymayan Müslümanlar vardır. Bunu gören dinsizler “Şu rezilliğe bakın, zina yaptı diye insanları taşlayarak öldürüyorlar, işte barış dini İslam budur!” benzeri cümlelerle ortalıkta dolaşmaktadırlar. Dinsizlerin genel olarak yaptıkları davranış hep aynıdır: Müslümanların ya da adeta İslam’ı temsil ettiği düşünülen bazı insanların yaptığı hataları İslam’a mal etmek. Aslında bu değindiğim konu oldukça önemli bir konu. Çünkü bu büyük hatayı, adeta dünyadaki bütün ateistlere önderlik eden Richard Dawkins gibi adamlar da yapıyor.
Bunun böyle olmasında elbette ki hatanın büyüğü Müslümanların genelinindir. Pek çoğumuz ehli sünnet inancıyla, hurafelerle, hadislerle iç içe büyüyoruz. Hurafeleri, sahte rivayetleri, uydurma hadisleri dinin bir parçası gibi görüyoruz. Hadisleri eleştirenleri sevmiyoruz. Fakat, hadisleri uygulayan Müslüman bir toplumun yaptığı uygulamaların birçoğunu da hatalı buluyoruz. Hadislere inanan birçok Müslüman, örneğin Afganistan’daki recmi eleştirebilmektedir. Oysa recmi uygulayan ülke kendi uydurmasının içinde tutarlı olduğu halde, bizler inançlarımızla çelişmekteyiz. Kısacası, inançlarımızı baştan bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
Örneğin, “Dinden döneni öldürün!” hadisinin Müslümanlarca savunulduğunu gören dinsizler, İslam’ın böyle iğrenç emirleri olduğunu, böyle bir dine üye olmanın mantıksız olduğunu söylemeye başlıyorlar. Kuran’da böyle bir emrin olmadığını ne dinsizler, ne de hadis savunucuları göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Kuran, bunun aksine, dinde zorlama olmadığını söyler (bakara 256). Öyleyse bu hadis Kuran’la çeliştiği için kesinlikle uydurmadır. Ne yazık ki Müslümanların çoğu Kuran’a değil, uydurmalara bel bağlamış durumdalar. Böylece kitleleri İslam’dan asıl soğutanlar; bilmediğinin ardından giderek dinsizlerin ellerine bu kozları veren, gerçek İslam’ı anlayamamış olan Müslümanların kendileri olmuş oluyor. Müslümanların, ya hadislerden vazgeçmeleri ya da uydurma hadisleri kullanarak İslam’dan soğutan dinsizlere kızmamaları gerekiyor.
İnkarcılar ise, Müslümanların yaptıkları hatalarla, tutarsızlıklarla, İslam’ı değil, sadece Müslümanları eleştirebileceklerini; İslam’da olmayanla, İslam’ın eleştirilemeyeceğini artık anlamalılar.


About the Author
Author

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website