İzdüşümü | Düşünür müsünüz?

 

“Bakara’dan İzdüşümleri”

Düşünür müsünüz? Tevrat’ta ne yazdığından habersiz bir şekilde gelenekçi Yahudi din adamlarının taklitçisi avam münafıklara eleştiriye yönelik olan Kuran ayetlerinin günümüze izdüşümü nedir acaba?

2-Bakara 78: “Onların bir kısmı da ümmîdir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan birtakım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.”

 

Düşünür müsünüz? Peygamberimiz zamanında Tevrat ehli olanlardan kendi kitaplarındaki bilgileri gizleme ve kendi yazdıklarını öğretme geleneğini devam ettirme çabasındaki din adamlarının günümüze izdüşümünde kimler var acaba?

2-Bakara 79: “Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: “Bu Allah tarafındandır.” diyenlerin vay haline! Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!”

 

Düşünür müsünüz? Kendi sosyal çevrenizde şöyle bir etrafınıza baktığınızda kitabı layık olduğu biçimde okuyup, üzerinde düşünüp, anlamaya çalışanlar bir çoğunluk oluşturuyor mu? Yoksa çoğunluk başka şeyler mi yapıyor?

2-Bakara 121: “Kendilerine verdiğimiz kitabı, lâyık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkâr ederse, işte onlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir.”

 

Düşünür müsünüz? Değil kötü niyetli olmaları, ne kadar iyi ve makbul işler yapan insanlar olurlarsa olsunlar herhangi bir insan Allah’tan çok sevilir mi? Allah’ın sözleri yerine onun sözlerine öncelik verilerek onun peşinden gidilir mi?

2-Bakara 165: “Öyle insanlar vardır ki, Allah’tan başkasını Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah’a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. Böyle yaparak kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah’a ait olup, Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu, keşke şimdiden bilselerdi!”

 

Düşünür müsünüz? Babalarınızın dinine mi İslam diyorsunuz yoksa Kuran’da okuduğunuz ve anladığınıza mı? Size “Kuran’a öncelik verin, onu okuyun ve anlamaya çalışın” denildiğinde “Doğru söylüyorsun, aslında öyledir ama…” şeklinde başlayan cümleler kuruyorsanız ama kelimesinden sonra söylediklerinizin Kuran’daki öğüt ve hükümlerle ne şekilde bağdaştığını ortaya koyabiliyor musunuz? Ya da söylediğinizin doğruluğunu ortaya koyabilecek deliliniz var mı?

2-Bakara 170: “Onlara: “Gelin Allah’ın indirdiği buyruklara tâbi olun!” denildiğinde: “Hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız.” derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?”

 

Düşünür müsünüz? Peygamberleri birbirinden ayırt ediyor musunuz etmiyor musunuz? Düşünün (asla kabul etmek mümkün değil ki) kimisini kâinatın yaratılmasına sebep ya da kimisini (yine kabulü mümkün değil ki) Allah’ın oğlu gibi mi görüyorsunuz? Ve yahut onlara hakaret etmeye hazır dinsizlerin eline malzeme verecek saçma sapan insanüstü özellikleri peygamberlere mi yakıştırıyorsunuz?

2-Bakara 285: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de! Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. “O’nun resullerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz.” dediler ve eklediler: “İşittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır.””

 

Kalemzade (www.kalemzade.net)


About the Author
Author

Kalemzade Kamil

Leave a reply

Name (required)

Website