Kuran’a Göre Hristiyanlarla ve Yahudilerle Dost Olunur mu?

Bu yazıda değinmek istediğim konu Müslümanların Ehli Kitap dediğimiz Hıristiyanlarla ve Yahudilerle nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği ve dost olup olamayacağı konusu olacak. Bu konu Kuran’daki Maide Suresinde geçen aşağıdaki ayet ile zaman zaman istismar edilmektedir.

5 – Maide Suresi – 51. İnananlar, Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.

Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi Yahudi ve Hıristiyanlarla dost olunmaması tavsiye ediliyor. Acaba Kuran’ı bir bütün olarak incelediğimizde gerçekten durum böyle mi? Bu konuda da Kuran’daki tek bir ayeti, devamındaki ayetleri ya da konuyla ilgili Kuran’daki diğer ayetleri göz önüne almadan değerlendirmenin yanlış sonuçlara götüreceğini görüyoruz. Hâlbuki devam eden ayetleri okuduğumuzda sadece 6 ayet sonra 57. ayette Allah bize Hıristiyan ve Yahudilerden dost edinmememiz gerekenlerin niteliklerini açıklıyor.

5 – Maide – 57. İnananlar, sizden önceki kitap halkı ve inkârcılar arasında dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. İnanmış iseniz ALLAH’I dinlemelisiniz.

 

Yukarıdaki ayette açıkça görüldüğü gibi Allah daha önce kitap verilen olarak tanımlananlardan dinimizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmamamız gerektiğini ifade ediyor. Kuran’ın genelinde de Yahudiler ve Hıristiyanlar için genelleştirici yani hepsinin iyi ya da hepsinin kötü olduğu ya da hepsinin cennete gideceği ya da hepsinin cehenneme gideceği şeklinde ifadeler bulunmamaktadır. Kuran’ın çeşitli ayetlerinde Hıristiyanların bir kısmı, teslis yani üçleme inancı yoluyla Allah’a ortak koşmaları nedeniyle; Yahudilerin bir kısmı da kendilerine indirilen ayetlerin yerlerini kaydırmaları, anlamlarını değiştirmeleri ve kendilerine gönderilen peygamberleri öldürmeleri yüzünden sert bir biçimde eleştirilmektedir. Bunun yanında Allah’a ve ahiret gününe samimi bir biçimde inanan ve Allah’a ortak koşmadan kulluk eden Yahudi ve Hıristiyanlardan da övgü ile bahsedilmektedir.

Bunun yanında Allah Kuran boyunca inananlara, Yahudiler ve Hıristiyanlarla kurulan ilişkiler konusunda da serbestlik getirmiştir. Allah Kuran’da inananlara evlenemeyecekleri kişileri sayarken Hıristiyan ve Yahudileri saymamış, yememeleri gereken yiyecekleri sayarken Yahudilerin ve Hıristiyanların yemeklerini yemelerini yasaklamamıştır. Yani Yahudilerle ve Hıristiyanlarla evlenmeyi ve onların yemeklerini yiyip içmeyi haram kılmamıştır. Ayrıca Allah aşağıdaki ayette de görüleceği gibi inanan bir topluma kendileriyle savaşmayan bir toplumla iyi ilişkiler kurmamızda dinen sakınca olmadığını ifade etmiştir.

60 – Mümtehine – 8. ALLAH, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. ALLAH adaletli davrananları sever.

Sonuç olarak Kuran’da ehli kitap dediğimiz Hıristiyan ve Yahudilerin tamamıyla dost olmamızı engelleyen ve bu topluluklarla her türlü ilişkiyi kesmemizi emreden bir durum bulunmamaktadır. Buradan çıkarılacak önemli bir sonuçta metot ile ilgili olup dinin tek kaynağı olan Kuran’da merak ettiğimiz bir konuyu araştırırken o konuyla ilgili bütün ayetleri göz önüne almamız ve dikkatle değerlendirmemiz gerektiğidir.


About the Author
Author

Comments (9)
Leave a reply

Name (required)

Website