Takva-Fucur Arasında İnsan…

İnsan yeryüzü sınavında çeşitli potansiyellerle donatılmıştır.Bu donanımı kullanıp kullanma onun geleceğini tayin etmede önemlidir FUCUR :Sorumsuzluk/Ahlaki Zaafiyet/ Kötülük yapma potansiyeli olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız dünyanın bozguncu sistemi aslında bilerek veya bilmeyerek insanın bu özelliğin den yararlanarak yeryüzünü fesada uğratılmaktadır.Ekonomiden siyasete kültürden sanata kadar adeta fucuru artırmak için olağan üstü çalışma yapılmakta ve bu durum meşruiyet kazanmış durumdadır.İşin daha kötüsü Fucur bir kayıp ve zaaf olarak değil kazanım olarak kitlelere sunulmaktadır.

Yeryüzü tüketim ve şehvet sömürü /kazanç/ idealize edilmektedir.Bu durum toplumsal ve bireysel fesadın yaygınlaşmasına neden olmakta savaşlar darbeler göçler ekonomik buhran yeryüzünü sarmaktadır.Rabbimiz yeryüzünü fesada mahkum etmemiştir,Fucura karşı Rabbimiz TAKVA yı yaratmıştır.TAKVA Sorumlu olma /Hassas olma/donanımlı olma gibi özellikleri barındırmaktadır.Adeta Fucur u sıfırlamanın bir yoludur ama dahası vardır.Rabbimiz Takvayı FITRAT/FATARA ile uyumlu olarak yaratmıştır.Şems suresinde bu ilişkiden detaylı olarak bahsedilmektedir.Takva fıtratla uyumlu olmakla birlikte ve geliştirilen bir azıktır ahiret için

2/ 197. ….. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının

bu konuyu açıklar.

Takvanın etraftan gelen saldırılara karşı bir örtü bir kalkan gibi saran koruyan bir boyutu var bunu insan birikimlerini ve donanımlarını harekete geçirerek yapar.

7/26 Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi… İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).

21/48 Andolsun biz, Musa ve Harun’a, takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan’ı verdik

Takva Fucura sürükleyecek olan insanı müttaki davranışa çağırır ve vesvese/sahih olmayan bilgiye karışı korur.İnsan bilgi beceri ve hassasiyetleri ve toptan teyakkuza geçirerekek vehimleri doğru/güvenilir bilgi ile ortadan kaldırır. Bu durum sadece kötülüğün tesbiti ile kalmaz onu nasıl yeneriz onu da anlatır.

65/1 İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah’ın sınırlarını çiğneyen kendi benliğine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iş/oluş ortaya çıkarır.

65/5 İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah’tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını arttırır.

Rabbimiz davranış sal ve algısal olarak insanı Fucur ve Takva denkleminde göstermektedir.Fucur kolay anlık ve geçici bir durumdur.Takva Fıtratla kitapla desteklenen ve ebedi mükafatın desteklediği kolay? yoldur.Bilgi bilinç ve erdem kapılarda takva elbisesinden geçmektedir.

servisoglu


About the Author
Author

servisoglu

Leave a reply

Name (required)

Website