Kötülüğün Sömürüsüne Ortak Olmayın!

Allah’ın izni ile sizler ile faizle ilgili ayetleri paylaşacağım herkesin hoşlanmasını beklemiyorum.

En doğrusunu yalnızca Yüce Allah bilir Kur’an-ı Kerim eşsiz bir bilgi hazinesidir lütfen okuyun.

Rehberimiz bir bütündür, tüm ayetleri okumanız önemlidir benim eksiğim yanlışım olabilir.

Allah’ın adı ile

2.Bakara 275,276,277,278,279,280 ve 281;

Faiz yiyenler alışveriş faiz gibidir demeleri dolayısıyla, ancak kendilerini şeytanın dokunuşuyla çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kime rabbinden bir öğüt gelir de o da son verirse, geçmişi kendisine işi Allah’a aittir. Kim tekrar dönerse işte bunlar cehennem ashabıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Allah faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah hiç kötüyü ve günahkarı sevmez.

Şüphesiz iman edenler, doğruları yapanlar, namazı hakkıyla kılanlar ve zekatı verenler izin Rab’leri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Ey iman edenler, Allah’a karşı takva sahibi olun. Eğer müminlerseniz faizden arta kalan şeyi bırakın.

Eğer böyle yapmazsanız, Allah’a ve elçisine açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz sermayeniz sizindir. Böylece zulmetmemiş ve zulme uğramamış olursunuz.

Eğer zor durumda ise , o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve biliyorsanız sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

Ve Allah’a döndürüleceğiniz ve zulme uğratılmadan herkese kazandığı şeyin karşılığının ödendiği günden sakının.

 

3.Al’i İmran 130. ayet

Ey iman edenler, faizi kat ve kat artırarak yemeyin. Allaha karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz böylece kurtuluşa erersiniz.

 

4.Nisa 161.

İşte yahudi olanların zulümleri sebebiyle birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymayı, ondan kesinlikle yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını batılla yemeleri yüzünden, kendilerine helal kılınan temiz şeyleri, onlara haram kıldık. İçlerinden kafir olanlara da elem azab hazırladık.

 

30.Rûm 39.

İnsanların malı çoğalsın diye, faize ait verdiğiniz şeyler Allah katında bir artış sağlamaz. Allah’ın yüzdesini kazanmak için verdikleriniz O’nun tarafından bereketlendirilir. İşte, böylece ödüllerini kat ve kat arttıranlardır.

 

Önemli Not:

Bu yazıyı paylaşma nedenim faizle ilgili gerçeklerin daha çok bilinmesi adınadır.

Kuran’ı Kerim ticareti ve daha çok kâr, paylaşım bereket ve ekmek kapısını ön görüyor.

Her bir ayetin, her bir gerçeği ne kadar güzel ifade ettiğini düşünmekte yarar var.

Elbette bu düşünceyi elde etmek için her maddeyi tek tek araştırmanız gerekir.

Bunun nedeni örneğin, yahudi olanlara günümüzde bazı şeyler haramdır örneğin.

Lütfen kitabı ve tamamını okuyunuz ve ona göre düşünüp karar kılın, aksi takdirde yanlış olabilir.

Sistemi kavradığımızda, neden kötülük bitmiyor cevabını bir nebze olsun bulacağız.

Söylenecek çok şey var ama sadece bankacılık sistemini bir araştırın, neden Türkiyenin bankası yok düşünün bir banka olsa bir banka kazancını minimuma indirse herkes refah yaşardı. Sömürge olduğunu bilmeyen ülkeler var. Faizin vereceği paranın çok daha fazlası ticaretle sağlanabilir.

Herkese karşılıksız selamlar.

 

 

 


About the Author
Author

Dsnnlrdn.

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website