ALLAH KİMLERİ SEVER? KİMLERİ SEVMEZ?

ALLAH KİMLERİ SEVER? KİMLERİ SEVMEZ?

İnsanlar, kendilerini başka insanlara sevdirmek ve bazen de gösteriş için genelde ellerinden geleni yaparlar. İyi bir iş, iyi bir araba, iyi bir ev, dolgun maaşlar, güzel mobilyalar, gözde tatil beldelerine gitme çabaları… Bunlar kendilerini insanlara sevdirme, beğendirme çabalarıyla temellendirilebilir modern dünyada. Tüketim çılgınlığı diye bir şey duydunuz mu?

İnsanın kendisini asıl beğendireceği jürinin, diğer insanlar değil, Allah olduğu Kuran’da apaçıktır. Kendisine Kuran’ı rehber edinen kimse, Allah’ın kimi seveceğini veya kimi sevmeyeceğini bilir. Hiç Kuran okumamışlar ile Kuran okumuşlar bir olur mu? Hiç Kuran okumuşlar ile Kuran’ı yaşayanlar bir olur mu?

Allah Kimleri Sevmez

· Allah müslümanlara, kendilerine savaş açılması halinde savaşılmasını emreder. Allah’ın kanunlarında işgalcilik yoktur, dayatma veya zorlama yoktur.

‘’ Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez. ‘’ (Bakara Suresi 190. Ayet)

· Dünya’da bozgunculuk çıkaran, dünyanın serseriliğini üstlenen, devlet ya da din adı altında terör estiren irili ufaklı insan topluluklarını bilirsiniz. Allah bunları sevmez.

‘’ Dönüp gidince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak, malı ve nesli yok etmek için çabalar. Allah bozgunculuğu sevmez. ‘’ (Bakara Suresi 205. Ayet)

· Kendisine nimetler verildiği halde, sağlıklı olduğu halde şükretmeyen, bunu aklından bile geçirmeyen, bir de üstüne nankörlük yapan insanları Allah sevmez.

‘’ Allah tefeciliği mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. ‘’ (Bakara Suresi 276. Ayet)

· Doğru kendisine apaçık belli olduğu, uyarıcı geldiği halde bile bile yanlış yola giden inkarcıları Allah’ın sevmesini bekleyebilir misiniz?

“Allah’a ve elçiye itaat edin,” de. Yüz çevirirlerse, elbette Allah inkarcıları sevmez. (Al-i İmran Suresi 32. Ayet)

· İnsanlara veya kendisine zulmeden, mazlumdan yana olmayanları Allah sevmez.

‘’ İnanıp erdemli bir hayat sürenlere gelince, ödüllerini tam olarak ödeyecek. Allah zalimleri sevmez. ‘’ (Al-i İmran Suresi 57. Ayet)

‘’ Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür; ancak kim affeder ve erdemli davranırsa Allah tarafından ödüllendirilir. O, zalimleri sevmez. ‘’ (Şura Suresi 40. Ayet)

· Eleştiriye açık olmayan, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde gören, diğer insanları aşağılayan kimseleri siz sever misiniz?

‘’ Allah’a kulluk edin O’na hiçbir şeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına iyi davranın. Allah kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez. ‘’ (Nisa Suresi 36. Ayet)

‘’ Kuşkusuz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları sevmez. ‘’ (Nahl Suresi 23. Ayet)

· Kendisine veya gerçek anlamda İslam dininin haini olanları, ihanet edenleri sevmez Allah.

‘’ Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; Allah ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez. ‘’ (Nisa Suresi 107. Ayet)

‘’ Bir topluluğun ihaneti seni endişelendiriyorsa, sen de aynı şekilde (diplomatik ilişkiyi kesip) at. Kuşkusuz Allah hainleri sevmez. ‘’ (Enfal Suresi 58. Ayet)

· Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Zira onları daha beyninizde tasarlarken Allah biliyor. Elbette duyuyor da. Ağzı bozuk insanlara sesleniyorum. Hiç günahı yok zannediyorsunuz değil mi? Kime ne zararı var sonuçta değil mi?

‘’ Allah kötü dil kullanılmasını sevmez. ‘’ (Nisa Suresi 148. Ayet)

· İslam dini adına konuşan insanların maalesef büyük bir çoğunluğu Allah’ın insanlara haram etmediği şeyleri haram etmekle meşgul. Mesela erkeğin kırmızı elbise giymesi Hanefi’de mekruh, Maliki’de helal, Şafii’de haram, Hanbeli’de mekruhtur. Fakat Allah kırmızı elbiseden bahsetmez bile, takva elbisesinden bahseder. At eti yemek de Kuran’da yasaklanmamış bir konu olmasına rağmen Hanefi mezhebinde haramdır. Allah ise insanları şöyle uyarır:

‘’ İnananlar, Allah’ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. ‘’ (Maide Suresi 87. Ayet)

· Parasını hesapsızca harcayan, yani kısaca savurganlık eden tutumsuzca davrananları Allah sevmez.

‘’ Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez. ‘’ (En’am Suresi 141. Ayet)

· Halkının Karun’a verdiği öğüt de önemlidir:

‘’ Karun, Musa’nın halkından olmasına rağmen ihanet edip onlara zulmetti. Kendisine öyle hazineler vermiştik ki anahtarları güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Halkı ona şöyle demişti: “şımarma, Allah şımaranları sevmez.” ‘’ (Kasas Suresi 76. Ayet)

· Allah yalancıları, yalanı meslek edinenler sevmez.

Firavun’un tarafından inancını gizleyen inanan bir adam dedi ki, “Siz ‘benim Rabbim Allah’tır’ diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki size Rabbinizden apaçık deliller getirmiş bulunuyor. Yalancı ise, bu onun problemidir; yok doğru sözlü ise onunsize anlattıkları gerçekleşir. Kuşkusuz Allah sınırı aşan yalancıları sevmez.” (Mümin Suresi 28. Ayet)

Allah’ın sevmediği insan tipi gördüğümüz gibi yalancılar, şımaranlar, savurganlar, sınırı aşanlar, kötü dil kullananlar, hainler, büyüklük taslayıp kibirlenenler, zalimler, inkarcılar, nankörler, bozguncular, saldırganlardır. Bunların hepsi birer genel tabirdir. Ne olursa olsun doğruyu söyleyen, nankör olmayan, şükreden, tevazu sahibi olan, mazlumun yanında olan, saldırgan olmayan insanlardan olmamız emredilir aslında yukarıdaki ayetlerde. Bir de Allah’ın sevdiği insanlar var tabi.

Allah Kimleri Sever

· Allah yolunda iyilik yapan, iyi işler yapmak için çabalayan insanları sever.

‘’ Allah yolunda harcayın, kendi kendinizi zarara sokmayın. İyilik edin. Allah iyilik edenleri sever. ‘’ (Bakara Suresi 195. Ayet)

‘’ O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. Allah iyilik yapanları sever. ‘’ (Al-i İmran Suresi 134. Ayet)

· Ne kadar yanlış yapmış olursa olsun doğruya yönelenleri ve temiz bir hayat yaşamak üzere kendisine yepyeni bir yol açanları sever.

‘’ Allah yönelenleri sever, arınanları sever. ‘’ (Bakara Suresi 222. Ayet)

· Ahlaklı olmanın gerektirdiği davranışları sergileyen insanları sever Allah.
‘’ Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir yaşam sürerse, bilsin ki Allah erdemlileri sever. ‘’ (Al-i İmran Suresi 76. Ayet)

· Allah yolunda mücadele verirken çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz. Özellikle peygamberler bu zorluklara karşı direnmiş ve sabrederek çalışmaya devam etmişlerdir.

‘’ Nice peygamberler var ki kendilerini Rab’lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. Allah yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah direnenleri sever. ‘’ (Al-i İmran Suresi 146. Ayet)

· Güzel düşünüp güzel davrananları Allah sever.

‘’ Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin en güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever. ‘’ (Al-i İmran Suresi 148. Ayet)

· En önemli meselelerimizden biri güven meselesidir. Güven tamamıyla Allah’a olduğu zaman gerçek anlamda güven olur. Zaten Allah’tan başka güvenilmeye layık olan var mı?

‘’ Allah’ın sana bir bağışı olarak onlara yumuşak davrandın. Kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Onları affet, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işler hakkında onlara danış. Karar verince de Allah’a güven; Allah güvenenleri sever. ‘’ (Al-i İmran Suresi 159. Ayet)

· Yine dünya hayatımızdaki en önemli problemlerden biri adalettir. Kişi önce kendisine, sonra çevresine karşı adaletli davranmalıdır. Adaletin gerçek anlamını öğrenmeli ve ona göre yaşamalıdır.

‘’ Yalana kulak veriyor, yasadışı yoldan yiyorlar. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, istersen yüz çevir. Onlardan yüz çevirdiğin taktirde sana hiçbir zarar veremezler. Hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Allah adaletli olanları sever. ‘’ (Maide Suresi 42. Ayet)

· İnsan olarak günah işlememiz veya hata yapmamız kaçınılmaz. Her ne kadar günah işleyip kirlenmişsek de her zaman temizlenmek için Allah’ın yolunda bir nehir bulunur. Allah da temizlenenleri sever.

‘’ Böyle bir yerde ebediyen namaza durma. İlk günden itibaren erdemlilik üzere kurulan mescid, namaz kılman için çok daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen insanlar vardır ve Allah temizlenenleri sever. ‘’ (Tevbe Suresi 108. Ayet)
· Allah’ın yolunda ilmî olarak savaşanlar veya bir saldırı olması halinde savunma amacıyla savaşanları Allah sever.

‘’ Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever. ‘’ (Saff Suresi 4. Ayet)

Allah kullarını hata yapsa da sever ve her zaman tövbe kapısını açık tutar. Neden sevmesin ki?

O Bağışlayandır, Sevendir. (Buruc Suresi 14. Ayet)

Allah’ın sevgili kulu olmak için Kuran’a yönelmek ve O’nun sözlerine kulak verip, uygun davranışlar sergilemek yeterlidir. Allah bizleri sevdiği kullarının arasına katsın.

Kendimizi insanlara sevdirmeye çalışmadan önce Allah’a sevdirirsek nihayetinde biz kazanırız. Zaten insanlara sevdirmek için onlara uyman gerekir. Allah bizlere cenneti vadediyor. Peki ya insanlar ne vadediyor?


About the Author
Author

onsaritas

Leave a reply

Name (required)

Website