Kuran’da Dinozorlardan Niye Bahsedilmez?

Kuran’da Dinozorlardan Niye Bahsedilmez?

“Kuran’ın Muhammed tarafından yazılmadığına ikna olmak için, dinozorlardan, kutup ayılarından, kar ve doludan yani Mekke ve Medinelilerin bilemeyeceği şeylerden bahsetmesi gerekmez mi?” şeklindeki soruya cevap;

Kısa Cevap: Evet gerekir. Çünkü bu çok haklı bir istektir.

Uzun Cevap : Bu soruyu soranları, iyi niyetli soranlar ve kötü niyetli soranlar olmak üzere ikiye ayırmak gerekir.

Kötü Niyetli Soranlara Cevap: Bu kişiler ellerinde sopayla gelmektedirler. Ne söylersek söyleyelim ikna olmayacaklardır. Örneğin, Kuran’da Mekke ve Medine dışında yaşanan olaylara Yusuf’un hikayesini söylediğimizde, kötü niyetli soran kişiler, “Muhammed bunu Tevrat’tan kopyaladı” derler. Kuran’da denizlerin altındaki karanlıklardan bahsedilir, dediğinizde “Muhammed bunu Sümer metinlerinden kopyaladı” derler. Bu da şu anlama gelmektedir, Kuran’da kutup ayılarından bahsedilseydi, “Muhammed bunu kuzeyden gelen ticaret kervanlarından öğrendi” diyeceklerdi. Nur Suresinin 43. ayetinde “dolu” ifadesi geçmektedir. Kötü niyetli olarak soranlar buna ne cevap verecekler? İki ihtimal vardır. Birinci ihtimal şudur; “Mekke veya Medine’ye bir defalığına dolu yağdı” ikinci ihtimal ise; “Muhammed bunu ticaret kervanlarından öğrendi” demek olacaktır. Yani bu kişilerin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu kişiler Mekke ve Medine’de bilinemeyecek şeylere örnek isterler, örnek verdiğiniz zaman da çeşitli bahaneler öne sürerek kabul etmezler. Eğer Mekke ve Medine dışındaki olaylara Kuran’dan örnek verdiğimiz zaman kabul etmeyecekseniz, o halde neden soruyorsunuz? Bu gerçeğe işaret eden örnek ayet;

Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.
Bakara 6

İyi Niyetli Olarak Soranlara Cevap : Kuran’da Mekke ve Medine’nin dışındaki yerlerde yaşayanların bilebileceği şeylerden bahsedildiği gibi, bütün dünyanın bilemeyeceği şeylerden de bahsedilmiştir. Bu konuda internetten ücretsiz olarak “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” isimli kitabı, ücretsiz pdf formatında indirip okuyabilirsiniz. Bir örnek verip cevabı bitirelim. (Çünkü iman etmek isteyen için bir örnek yeter de artar bile)

“Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler.”
Neml 88. ayet.

Bu ayet yeryüzünün sabit olmadığının, dünyanın döndüğünün kanıtıdır.

Not : Sümer metinlerinde bilimsel gerçeklerden bahsedildiği gibi, dünyanın düz olduğuna dair bilimle çelişen ifadelerde bulunmaktadır. Kuran’daki bilimsel mucizeler Sümer metinlerinden alınmıştır diyenlere soru; Kuran nasıl oluyor da sadece bilimsel gerçekleri alıp, dünyanın düz oluşu gibi yanlış bilgileri bünyesine sokmamıştır ?


About the Author
Author

Ufuk Hoca

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website