Beşeri kurallar

İbadetlerimizi yapmamız, Kur’an hükümlerine uygun yaşamamız bazı beşeri kuralları, kabülleri yerine getirmemize bağlı olamaz. “Dinimizi yaşamamız ancak bazı beşeri kurallar aracılığıyla mümkündür” düşüncesi asla kabul edilemez. Dinin uygulanmasını, yaşanmasını bir takım beşeri kuralları yerine getirme şartına bağlamak, “ancak bu kurallar aracılığıyla dindar olunabilir” demek, o kuralları koyanları ve o kurallara uyanları şirke batırır. Yaratanla, yaratılanın arasına giren veya konulmaya çalışılan herşey şirk unsurudur. Kur’an’ın kesin olarak yasakladığı (Aliimram-103 Şura-13) bölünme, fırkacılık, mezhepçilik anlayışı ve mezhep kurallarının

dini yükümlülük olarak benimsenmesi şirktir..
Dini uygulamak, yaşamak için mezhep kabüllerinin mutlak ihtiyaç olduğunu savunan kişiler hemen her fırsatta şu soruyu sorarlar: “ Mezhepler olmasaydı biz nasıl namaz kılardık? Kıyam, ruku ve secdenin nasıl yapılacağını nerden bilirdik. ?” derler. Bu kişiler ya din cahilidirler yada bilinçli olarak insanları yanlışa sürüklemeye çalışanlardır. Kur’an hükümlerini tebliğ etmek ve bu hükümlerin nasıl uygulanacağını ümmete öğretmek peygamberlerin görevidir. Mezheplerin değil. Hz. Muhammed namaz ve diğer ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini ümmetine öğretmiştir ve Kur’an hükümlerine uygun yaşam tarzıyla ümmetine örnek olmuştur.
Namaz ve diğer ibadetler Hz. İbrahimden beri bilinen ibadetlerdir. Kur’an ile ilk kez ihdas edilen bir ibadet yoktur. Hz. Muhammed bu konularda zaman içinde ortaya çıkan bozulmayı, defarmasyonu düzeltmiş, uygulamaların, olması gereken doğru şeklini öğretmiştir..
Bu konularda mezheplerin gerekliliği, faydası bir yana birbirlerinden farklı uygulamaları, kabülleriyle ümmette kafa karışıklığı, kaos yaratmışlardır. Hz. peygamberimizin öğrettiği uygulamaların günümüze tam ve doğru bir şekilde ulaşmasının önündeki en büyük engel olmuşlardır. Mezheplerin dinimize verdiği zararlardan en önemlilerinden birisi de budur..

Saygılarımla,

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website