Kuran’da Anne-Baba Sevgisi

Kuran’da Anne-Baba Sevgisi

Kuran’da anneye ve babaya iyilik yapmak emredilir. Bu konu, Kuran’ın birçok ayetinde farklı bağlamlarda veya aynen geçer. İlgili ayetler şöyledir:

“İnsana, annesine ve babasına karşı iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice acılara ve zayıflığa katlanarak karnında taşır. Onun sütten kesilmesi de, iki yıl sürer. Öyleyse ey insanoğlu, bana ve annene-babana teşekkür et.” (Lokman Suresi, 31. Ayet)

Teşekkür etmenin hem sözle hem de davranışla olduğunu şu yazımızda açıklamıştık: https://www.diniyazilar.com/2020/06/kuran-ve-psikoloji-minnettarlik/

Konumuzla ilgili diğer ayetlere devam edelim:

“Nasıl yardım edeceklerini soruyorlar sana. De ki: ‘Para ve mal yardımlarınızı anneye babaya, yakınlara, öksüzlere, yoksullara ve yolda kalmışlara yapmalısınız.’ İşlediğiniz her iyiliği Allah bilir.” (Bakara Suresi, 215. Ayet)

“Anneye babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın. Unutmayın ki Allah kendini beğenmiş küstahları sevmez.” (Nisa Suresi, 36. Ayet)

“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve annenize babanıza karşı iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi yanında yaşlanırsa onlara ‘Öf’ bile deme ve onları azarlama. Onlarla güzel bir biçimde konuş. İkisine de alçakgönüllü davranarak merhametle kol-kanat ger ve de ki: ‘Rabbim, o ikisi beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi, sen de onları merhametinle kolla.’” (İsra Suresi, 23-24. Ayetler)

“İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: ALLAH’tan başkasına tapmayacak, anneye babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla dostça konuşacaksınız. Namazı gözetecek, zekatı vereceksiniz. Fakat bundan sonra pek azınız hariç döndünüz.” (Bakara Suresi, 2. Ayet)

Ancak, anne-baba sevgisi koşulsuz değildir. Eğer onlar, Allah’a şirk koşuyorlarsa bu konuda onlara uyulmaz. İlgili ayet şöyledir:

“Biz insana, annesine ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma.” (Ankebut Suresi, 8. Ayet)


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website