Mevlana’nın Kuran’ı Anlamadan Okuyanlara Yönelik Sert Eleştirileri

Mevlana’nın Kuran’ı Anlamadan Okuyanlara Yönelik Sert Eleştirileri

Mevlana eserlerinden biri olan Fihi Ma Fih’in 18. Bölümünde, Kuran’ı anlamadan okuyanlara yönelik sert eleştirilerde bulunmaktadır. Mevlana, kendisine, bir hafızın Kuran’ı doğru okuyup okumadığı sorulduğunda şunları söyler:

Bu hafız, Kuran’ı doğru okuyor. Evet! Kuran’ın suretini doğru okuyor. Fakat anlamından haberi yok. Esasen, onun anlamı kendisine anlatılmış olsa, kabul etmez ve yine körü körüne okur.

Bu, şuna benziyor: Adamın biri, eline bir kunduz alır. Ondan daha güzel bir kunduz getirirler, istemez. Anlarız ki bu adam kunduzu tanımıyor, bilmiyor. Birisi bu kunduzdur demiş ona, o da ona uyup kunduzu eline almış.

Hani, ceviz oynayan çocuklar gibi; oynarlar ama cevizin içini veya ceviz yağını versen istemezler. Çünkü ceviz, şakır şakır ses çıkaran şeydir; bunlarınsa şakır şakır şakırdaması yok derler.

Allah’ın hazineleri çoktur. Allah’ın bilgileri çoktur.

O hafızın bilgisi var da Kuran’ı okuyorsa peki, neden öbür Kuran’ı (anlamını) reddediyor?

Bir hafıza söyledim, anlattım; dedim ki: Allah, Kuran’da diyor ki: “De ki: Rabb’imin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabb’imin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf Suresi, 109) Şimdi, bu Kuran, elli dirhem mürekkeple yazılabilir. Bu, Allah’ın ilmine bir işarettir; Allah’ın ilmi ise yalnız bu kadar değildir. Bir aktar, bir parça kağıda bir ilaç koysa sen de bütün aktar dükkanı bu kağıt parçasındandır desen, bu aptallıktır. Musa’nın, İsa’nın, bunlardan başka peygamberlerin zamanında da Kuran vardı; Allah’ın kelamı mevcuttu, fakat Arapça değildi. Bunu anlattım. O hafıza etki etmedi; ben de (yakasını) bıraktım.

Rivayet etmişlerdir, Peygamber zamanında sahabenin her biri, bir sure, yarım sure ezberlemişti. Ezberleyeni de pek büyük görürler, bir sure ezberinde diye parmakla gösterirlerdi. Çünkü onlar Kuran’ı adeta yerlerdi (iyice hazmederlerdi). Bir veya iki batman (8 kilograma denk gelen eski ağırlık ölçü birimi) ekmek yemek hakikaten güç bir iştir. Fakat ağza alınır, çiğnenip yutulursa, bu şekilde yüz bin eşek yükü ekmek yenebilir.

(Peygamber bir hadisinde) “Nice Kuran okuyan var ki Kuran, onlara lanet eder.” demiştir. İşte bu söz, Kuran’ı okuduğu halde, anlamını bilmeyen kişiye yöneliktir.


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website