En Çok Allah’ı Sevmek

En Çok Allah’ı Sevmek


Selam.
Bakara Suresi 165- Allah’tan başkasını tanrı edinen ve Allah’ı sever gibi onları seven kimseler var. İnananlar ise en çok Allah’ı sever. O zulmedenler, azabı gördükleri zaman tüm gücün Allah’a ait ve Allah’ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi!

En çok allah’ı seviyorsak; O’nun indirdiği kitaplara inanmamız (Bakara 91), gerçek olanı izlememiz (İsra 81, Necm 28), iyi davranmamız (Zümer 34), Allah’a güvenmemiz (Ali İmran 160, Maide 23), dinimizi yalnız O’na has kılmamız (Zümer 14), O’na karşı gelmememiz (Zümer 13), sözün güzeline uymamız (Zümer 18), O’nu çok sık anmamız (Ahzab 41), yalnızca öldüren,dirilten ve dönüşümüzün gerçekleşeceğine kulluk etmemiz (Kaf 43), Kur’an’ı öğretmenine, doğru yolda olanı en iyi bilene,bizi sınayana kulluk etmemiz (Rahman 1,2-Kalem 7-17)……. gerekmez mi?

Şimdi elinize bir parşömen bir de kalem alın ve çok sevdiğiniz şeyleri listeleyin. Bunlar şöyle olabilir; kendiniz, sağlığınız, peygamberler, sevgiliniz, eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, torununuz, para, makam, şöhret, yüzmek, spor yapmak, kitaplar, arabalar, yamaç paraşütü, göğü izlemek, din adamları, sanatçılar veya onsuz yapamam dediğiniz sizi kendine bağlayan şeyler. Pek tabii ki bunlar çoğaltılabilir ve değişebilir çünkü herkesin çok sevdiği şeyler değişkenlik gösterebilir.
Şimdi de sizi ve yazdığınız maddeleri var edeni, sahibini ve bunun yanında sevdiğiniz şeyleri size veren Üstün ve Bilge Olan Büyük Lütuf Sahibi’ni düşünün. Bütün bunların sevgisi O’nu sevmekten daha mı üstün?Yazmanız için kalemi ve parşömeni var edenden, elinizi hareket ettiren, size görme duyusu veren, ışığı var edenden daha mı üstün? Her şeyin yaratıcısından daha çok seveceğimiz veya denk olarak seveceğimiz bir yaratılan yoktur.

Zühruf Suresi 9- Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “Onları, Üstün ve herşeyi bilen yarattı,” diyeceklerdir.


Yunus suresi 31- De ki, “Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? İşitme ve görme duyularınızı kim kontrol ediyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Tüm işleri kim yönetiyor?” “Allah,” diyecekler. De ki: “Öyleyse neden erdemli davranmıyorsunuz?”


Muminun Suresi 84,85- De ki, “Biliyorsaniz, yer, gökler ve içlerinde bulunanlar kimindir?””Allah’in,” diyecekler. De ki, “Düşünmez misiniz?”

Bütün her şeyi Allah’ın yarattığını bilmek, Allah’ın yönettiğini bilmek tek başına yeterli değildir. Bunun yanında takvalı bir yaşam sürmemiz gerekir. Tek olan Allah’ın varlığına inanıyorsak O’nun emirlerine uymak zorundayız aksi halde kendimizi kandırmaktan başka bir iş yapmayız. Doğayı okumalıyız, kendimizi okumalıyız, düşünmeliyiz, akletmeliyiz. Diğer taraftan, O’nun gönderdiği mesajı da sadece okumakla kalmamalıyız üzerinde düşünmek, incelemek ve hayatımıza uygulamak zorundayız aksi halde kitap yüklü eşek pozisyonuna düşeriz.

Koruyup kollayan ama korunup kollanmayan Rabbimiz Allah’ı gereğince sayınca ve yalnız O yaşayan ezeli ve ebedi yaratıcıya kul olunca nasıl aldanabiliriz ve başkalarını O’nunla denk tutabiliriz? Yedi göğün, büyük yönetimin ve Onurlu Görkemli olan Rabbimize karşı bizi aldatan ve başkalarını çok sevip sürekli onlarla aklımızı meşgul edip O’nu hatırlamımıza engel olan ne? En çok övmemiz gereken gökten su indirip toprağı dirilten Rabbimiz Allah’tır ne oldu da insanlara bunu bilmiyorlar?

Rabbimiz Allah, inançtan sonra inkarı emretmez. İnanç ile inkar zaten birlikte olmaz. O, biz Müslümanlara sadece kendisini Rab edinmemizi emretmiştir. Müslüman; Allah’tan başkasına kulluk etmez ve O’ndan başkasını Rab edinmez. Müslüman en çok Allah’ı sevip kimseyi O’na denk tutmaz zira bunun kendisini ateşe götüreceğini bilir. Allah’ın yanında başkalarını O’nunla aynı seviyede sevmek, sevilen kişiye de tapmak demektir ve bu apaçık bir zulümdür. Onlar bize yardım edemezler, ateşi bizden savamazlar.

Ahkaf Suresi 5- Allah’ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?


Açıkça bir sapıklık örneği:Allah’tan başkalarından medet ummak,Allah’tan başkalarından istemek,Allah’tan başkalarını çağırmak vb.. Allah’ı sever gibi başkalarını sevenler yapar ancak bunları.


Zümer suresi 3- Kesinlikle, din sadece Allah’a aittir. O’nun dışındakileri evliya olarak edinenler, “Onlar bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz.” Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında Allah karar verecektir. Allah kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

Allah’a yaklaştıran erdemli davranışlar Kur’an’ın çoğu ayetinde yer alırken neden Allah’ın ayetlerini görmezden gelip aklımı devre dışı bırakayım da bana diriliş gününe kadar cevap veremeyecek bir takım ölülere veya yaşayan ölülere yalvarayım? Allah bana şah damarımdan daha yakınken; O’nunla arama neden aracılar koyayım? Bu gibi bir davranışı günümüzde şirk olarak tanımlamayan çok din adamı var ve ben hayret ediyorum bu kadar açık ve kolay bir ayeti nasıl göremezler?

Yüce Allah, bizleri karanlıklardan aydınlığa ayetleri ile çıkarıyor kardeşlerim.
Hamd Olsun Allah’a ve Selam Olsun O’nun Seçtiği Kullarına..

Salim Çalıkuşu
8.10.2020


About the Author
Author

calikusu

Leave a reply

Name (required)

Website