Güzel Söz Konuşun

Güzel Söz Konuşun

Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı: Güzel söz; kökü yerde, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer. O ağaç, Rabbinin izniyle yemişlerini her zaman verir. Allah, insanlara böyle örnekler verir ki, düşünüp ibret alabilsinler. Kötü bir söz ise gövdesi toprağın üstünde destek bulmuş bir ağaca benzer, dayanağı yoktur onun. (İbrahim Suresi, Ayet 24-26)

Gerçek bir inanana yakışan şey güzel söz söyleyip kötü sözden uzak durmaktır. Ayette verilen benzetmeye bakıldığında güzel sözlerin insanlar arasında köklü ve sağlam ilişkiler kuracağına kötü sözlerin ise insanları birbirinden uzaklaştıracak kopukluklara sebep olacağına dikkat çekilir. Şüphesiz sözlerin en güzeli yüce Allah tarafından söylenen sözlerdir. Bu yüzden yüce Allah’ın sözleri olan ayetleri okuyan bir ağızdan da en azından bu sözlerin şanına yakışır şekilde güzel sözlerin çıkması gerekir. Kırıp dökmek, çirkin ve yakışıksız sözler sarf ederek sövüp saymak kolay olandır. Zor olan ise öfkelenildiği anlarda dahi bir inanana yakışır şekilde diline hâkim olarak güzel söz etmeyi bilmektir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözümüzde olduğu gibi insanlara güzel söz ve muhabbet ile yaklaştığınızda karşınızdaki insanın da kalbini yumuşatacak ya da hiç olmazsa inanan kimliğinizle çatışmayacak şekilde takdire şayan bir davranışta bulunacaksınız. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi şekilde işitip bilmektedir. Üstelik sarf ettiğimiz sözler ve yaptığımız davranışlar görevli melekler tarafından kayıt altına alınmaktadır (50/17-18).

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman’ın “Kuran’daki Temel Emirler ve Yasaklar” isimli kitabından alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 2

Leave a reply

Name (required)

Website