About the Author
Author

ibrahimulutas

KUR’AN NEDİR ?

KUR’AN NEDİR ?

Kur’an; hayatı okumanın ALFABESİdir. Kur’an; İNSANI insan yapan AKLIN, ŞÜKÜR ifadesidir. Kur’an; karışık duygu ve ilişkiler matematiğinin ÇÖZÜM ANAHTARIDIR. Kur’an; DOĞRU insan ruhunu inşa eden bir MÜHENDİStir. Kur’an; GEÇMİŞTEN, ŞİMDİDEN ve GELECEKTEN haber veren bir ZAMAN MAKİNASIdır. Kur’an; insanlık tarihinin tecrübelerini aktaran bir BİLGEdir. Kur’an; uyuyan gözleri açan bir ÇALAR SAATtir. Kur’an; ucuzcudan alınan gözlükleri terk ettiren RETİNAdır. Kur’an; YARATICInın, (daha&helliip;)
HIRSIZ MEDENİYETİ (!) veyahut ROMA İMPARATORLUĞU ÇÖKMEDİ …

HIRSIZ MEDENİYETİ (!) veyahut ROMA İMPARATORLUĞU ÇÖKMEDİ …

‘Hafıza i beşer nisyan ile maluldür’ (insan hafızası unutma yönü ile sakattır) sözü, hiç modern zamanlarda olduğu kadar geçerli olmamıştır diyorum ! Nisyan (Unutmak) – ki bazılarına göre –insan- kelimesi ile aynı etimolojik köktendir – günümüz insanına yapışmış, yekpare olmuş ve hatta “meleke”leşmiştir. “Ne, ne zaman, kim, niçin” sorularından öcü gibi kaçan insan beyni; verileni sorgulamadan alan, “herkes öyle diyor” (daha&helliip;)
OKUMAK

OKUMAK

“Oku”mak; harfleri birleştirerek ses çıkarmak değildir ! Anlama, bilme, öğrenme, kavrama ve tanımlama ile sonuçlanmayan fiil okuma değil, olsa olsa “telaffuz” yani, harfleri sese dönüştürmedir. “Kelime”ler muhatabında bir “tesir (etki) oluşturan” ve “bir eyleme sürükleyen” harf demetleridir. –mytie- harfleri siz de bir etki doğuruyor mu ? Ya –yetim- ? Gözünüzde bir damla yaş dışarı çıkmaya ısrar ediyor ya da eliniz (daha&helliip;)
ADLAR ve SIFATLAR

ADLAR ve SIFATLAR

Bir şeyi, o şey yapan; O’na ne denildiği değil, ne yaptığı veya ne hal üzere olduğudur… Ressamlık bir meslektir. Ressam bu işi meslek edinendir. Resim onun eseridir. Fırça ve boyalar ressamın ressamlık yaparken, resim için kullandığı araçlardır. Ressamı ressam yapan, kendine ressam demesi veya denilmesi değildir. Elinde fırça veya boya taşıması da değildir. Ressam önlüğü ile dolaşması hiç değildir. Sırf (daha&helliip;)