About the Author
Author

wejedar

Reddediyorum – 2 – (Bu yazı bir reddiyedir.)

Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” (HUD suresi 1-2) Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) (daha&helliip;)

Reddediyorum – 1 – (Bu yazı bir reddiyedir)

“Modernistler’in ortak temel kanaatlerini oluşturan en esaslı argüman, Kur’an’dan başka güvenilecek bir kaynak olmadığı ve esasen böyle bir kaynak aramanın Kur’an’a aykırı olduğu tezidir.” Bu yargıya varan arkadaşa soruyorum: “Allah’ın ortakları olmadan din olmaz değil mi?” “…O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”(Kehf suresi, 26) Bu yazı bir Reddiyedir. “Allah’ın dininin yegane, tek ve temel kaynağının KUR’AN olduğu” gerçeğini İslam’dan ayrı (daha&helliip;)