Bana Allah’ı Göster 3. Bölüm

Bana Allah’ı Göster 3. Bölüm

ALLAH KAÇ TANE VE NEREDE?

Sonsuzun, herhangi bir sayı ile başlaması mümkün değildir. Aynı zamanda ‘’0’’ ile ‘’9’’ dahil arasındaki her sayı ile de başlayabilir. Bu bakımdan sonsuzluk hem TANIMSIZLIK hem de BELİRSİZLİK ilkelerinin ikisine birden sahiptir. Sonsuz ‘’0’’ ile mi başlar ‘’9’’ ile mi, yoksa başka bir sayıyla mı? Hepsiyle başlayabilir!!! Bu sayıların biri ile başlıyor mu? Hayır!!! Peki ‘’0’’ı, ‘’9’’u ya da başka sayıları barındırır mı? Barındırmak zorundadır.

Anlaşılıyor ki sonsuzlukta ölçü yoktur. Rakamlarda yoktur. Rakamlar sonradan türetilmiş, bir bakıma bizim gibi sınırlı varlıklardır. Sonsuzluk bu rakamlar olmadan da sonsuzdur ve TEKTİR.

Sonsuz aklınıza gelebilecek her tür rakamı barındırır ama bunu tanımlamak imkansızdır. Yani aynı zamanda bu rakamların sonsuzlukta varlığının bir değeri yoktur, çünkü sonsuzluğun başlangıcı ve ölçüsü yoktur.

Pi sayısı dahi sonsuza giden bir sayıdır, onun gibi birçok sonsuza giden sayı dahi o sonsuzluğun içindeki bir sayıdır. Bu sayılar ne kadar sonsuza giden sayılar olsa dahi, sınırlı sayılardan oluştuklarından aynı zamanda kendileri de sınırlıdırlar. Yani bu sayılar sınırlı sayıları mutlak barındırdıkları için, bir başka değişle tanımlanabildikleri için bir yönüyle sınırlıdırlar ama gerçek sonsuz hem bu sayıları barındırıyor ama aynı zamanda barındırmıyordu. Yani bu sayılara ihtiyacı yok. Bu sayıları barındırsa da, barındırmasa da tam bir tanım konulamadığı için sonsuz.

Şöyle bir açılım yapayım; Sonsuz adet sonsuz uzunluktaki çizgi olabilir ama bu sonsuz adet sonsuz uzunluktaki çizgiyi kapsayan o sonsuz mekandan iki tane olamaz, o sonsuz mekan tektir. Matematikteki kümelerden hatırlayacağımız evrensel küme misali, iki tane evrensel küme olmaz, evrensel küme bütün diğer kümeleri kapsar. Evrensel küme içerisindeki kümeler ister 2 adet ister 2 milyon adet olsun yada bu kümelerin elemanlarını ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım, hepsi evrensel kümenin, kümeleri ve elemanlarıdır.

Nasıl ki sonsuzun bir ile başlama olasılığı hem imkan dahilindeyken bir o kadar da imkanı olmadığı gibi, sınırlı sayılarla sonsuzluğu tanımlayamıyoruz ama;

112:4 Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Sonsuz tanımsızdır dedik varlığını ya da yokluğunu tanımlayamayız ancak varlığını idrak ederiz dedik. Şimdi sonsuza bir tanım yapalım; ’’hiçbir sayı sonsuza denk veya eşit değildir.’’ Sonsuz tanımsızdı ama bu sonsuzun bir tanımı oldu. Bir emare, bir gösterge. İşte Yaratıcının belli emareleri de böyledir. Tanımsız olan bir Yaratıcı ama idrak edebileceğiniz, tanımları, emareleri, göstergeleri var.

Yaşadığımız ”AN” her an Ahire doğru ilerlemekte ve Ahir, Evvele akmakta. Akmakta olan AN’ı sıfır noktası olarak belirlersek, geriye doğru Evvel vardır eksi sonsuza giden, ileri doğru da Ahir vardır artı sonsuza giden, bunun ikisi bir bütündür ve sonsuzdur, sonsuz AN ile iki yana ayrılmıştır. Ahir – Evvel, Rahman – Rahim, Batın – Zahir, Sabitlik – Hareketlilik bir bütündür. Bunlar çifttir ama bir bütündür. İlah, Allah, Rab gibi isimler bu çift isimleri kapsar ve çiftleri barındıran tekilliklerdir. Çiftlerden barındırmadığı kötü olan çiftlerdir. Çünkü bazı çiftler vardır ki, aslında tek yönlüdür de, sınırlı varlıklarda eşini bulur. Alimin çifti Cahil gibi, Adilin çifti Adaletsiz gibi, Güçlünün çifti Güçsüz gibi vb.

Hem gizlidir hem görünen ikisi bir bütün.
Hem tanımlanabilir yani belirli tanımları vardır hem tanımlanamaz ikisi bir bütün.
Hem ölçüdür hem ölçüsüzlüktür ikisi bir bütün.
Bir çok ismi / sıfatı olabilir ama;
HEPSİ BİR BÜTÜN!!! O TEKTİR!!!

Sonsuzluğun tek olduğunu kavrayanlar O’nun da TEK olduğunu kavramalıdır.

Biz Yaratıcının ‘’bizce’’sini idrak edebiliriz, tıpkı sonsuzluğun ‘’bizce’’sini idrak etmemiz gibi ama tam bir tanım koyamayız, zaten koymakta imkansızdır. Bu tanımsızlık ne sonsuzluğun varlığını nede Yaratıcının varlığını ortadan kaldırmaz.

Yaratıcının olmadığının idrakı, sayıların sonunun olduğunu düşünen bir idrak kadar kısıtlıdır.

Allah’ı İDRAK; Sonsuzluğu İDRAK etmek gibidir. Sonsuzluğu İDRAK edip tanımlayamamak gibi… Herşey aslında sonsuzdandır ama hiçbiri onu oluşturamaz… Bilinen şeylerle İDRAK edilebilir… Ama bilinen şeylerle tanımlanamaz…

Yaratıcının varlığı sadece bir İNANÇ meselesi değildir. Bütünüyle İDRAK meselesidir.


About the Author
Author

sonerizgi

Leave a reply

Name (required)

Website