About the Author
Author

wejedar

Mükemmel Bilgi (Zikir)

Zikir, hakikatin bilgisidir. Kur’an-ı Kerim ve diğer vahiyler de zikir/hakikatin bilgisinin bir tarafı mevcuttur. Diğer taraf ise, Allah’ın yarattığı kainattır. Biz ayetleri ikiye ayırıyoruz: 1-Vahiyle gelen kitaplardaki ayetler. 2-Kainattaki ayetler. Allah’ın yaratmış olduğu bu iki kitabın ayetleri birbiriyle tam bir uyum içindedir, aralarında asla çelişki yoktur. Allah’ın yarattığı ayetlerle, indirdiği ayetlerin bu uyumu bize hakikatin bilgisini(zikri) verir. Kur’an’da indirilen ayetler (daha&helliip;)

Vahyin Toplumu İnşası: Adab-ı Muaşeret

Adab-ı muaşeret, görgü kuralları demektir. Her nedense görgü kuralları denince akla ilkin çatal bıçağı hangi elle tutmak, ağız açık şekilde yüksek sesle gülmemek, esnerken sol elle ağzını kapatmak, sokakta yürürken yere tükürmemek, çöp atmamak gibi basit günlük olaylar gelir. Oysa adab-ı muaşeret bir toplumun uygarlık düzeyini, medenileşme ölçeğini gösterir.İnsanlar sosyal varlıklardır. Bir toplum içinde hayatlarını devam ettirirler ve o toplumun (daha&helliip;)

Saat Yaklaştı, Ay Yarıldı(54/1) -2- (ACTT)*

Onlarca ayette Allah insanları vahye uymaya davet ederken, insanlar bu çağrılara kulaklarını tıkamış, Peygamber’den mucize istemiştir. Maalesef aynı durum bugün de devam etmektedir. Bugün de insanlar Peygamber’in getirdiği mesajla uğraşacağına, o mesaj üzerine mesai harcayıp tefekkür edeceğine, Peygamber’e yakıştırılan hurafelere inanmakta bütün mesaisini, enerjisini boşa harcamaktadır. Şimdi Muhammed Peygamber’e mucize verildiği söylenen ayetlere bakalım:   Saat yaklaştı, Ay yarıldı/çatladı. Bir (daha&helliip;)

Saat Yaklaştı, Ay Yarıldı(54/1) (ACTT)*

Anlamı tahrif edilen, kaydırılan ayetlerden biri de Kamer suresi 1. ayetidir. Bu ayetin yanlış yorumlanmasıyla Muhammed Peygamber’e birçok olağanüstü hadise yakıştırılmış, Muhammed Peygamber’in getirdiği mesaj adeta örtülmüştür. Peygambere yakıştırılan birçok mucize, peygamberi yarı-tanrı bir özelliğe büründürmüş, getirdiği mesajın ayakları da yerden kesilmiştir. Tükürüğü, idrarı şifa olan, göklerde uçarak evren dışına çıkan, kütükle konuşan, parmağıyla ayıikiye yaran, hayvanların ve bitkilerin selamladığı (daha&helliip;)

Ey İnsanlar! (Kur’an Bildirisi)

Bu bildiri bütün insanlara hitaben kaleme alınmıştır. Günümüz insanlarının içine düştüğü sorunlara bir bakış açısı geliştirmek üzere Kur`an-ı Kerim referans alınarak hazırlanmıştır. Bu makale inanmayan insanlara bir bildiri; Kuran-ı Kerim`i rehber edinmeyen, beşerin sözünü Allah`ın sözünden üstün tutan müslümanlara da açık bir uyarıdır. Bu din, Arap çöllerinde “kölelere özgürlük” (Fekku rekabeh) nidasıyla başlamıştır. Her türlü beşeri köleliği, kulluğu reddetmiş, insanları (daha&helliip;)

Şirke Aralanan Kapı: “Nazar” ACTT*

Üzerinde durulması gereken konulardan biri de “nazar” kavramıdır. Çok önemsiz gibi duran nazar konusu aslında üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur. Etrafımız nazarın kötü etkilerine inanan insanlar ve bu insanları sömüren insancıklarla dolu. Hatta nazarın kötü etkilerinden kurtulmak için insanlar; evlerine, iş yerlerine, arabalarına, kendi çocuklarının elbiselerinin iyi görünen yüzüne mavi-beyaz, içinde bir göz olan boncuklar takarlar. Bu boncukların onları (daha&helliip;)

Gönülden Boyun Eğmek: “Takva” ACTT*

Anlamı kaydırılan önemli kavramlardan biri de “takva” kavramıdır. Takva kavramı ile kastedilen anlam/anlamlar tam olarak yansıtılamadığı için, Allah bir öcü gibi lanse edilmekte, sonsuz merhamet sahibi yüce Allah’a itaat, bir korkunun ürünü olarak ortaya konulmaktadır. Dinin korku ürünü olarak takdim edilmesi “Allah’ın ve sisteminin (dinin) var olmadığı”, “halkı kendi egemenliğinde tutmak, onları istediği gibi yönlendirmek isteyen akıllı devlet adamlarının din (daha&helliip;)

Şirke Aralanan Kapı: “Vesile/Aracılık”

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri (ACTT) kullanılarak anlamı kaydırılan ayetlerden biri de Maide suresi 35. ayettir. Güya bu ayetin, vesile olarak büyük zatları işaret ettiğini, Allah’ın dualarımızı, ibadetlerimizi, cehdimizi kabul etmesi için bizim de bu büyük zatları vesile yapmamız gerektiği söylenir. Bu ayetin anlamının rivayetlerle nasıl çarpıtıldığını hep beraber göreceğiz Allah’ın izniyle. Öncellikle bu konudaki rivayetlere göz atalım: Hazret-i Ömer, (daha&helliip;)