Allah’ın kudreti mi? İnsanın hürmeti mi?

Allah’ın kudreti mi? İnsanın hürmeti mi?

Çevremde bir çok insan vardır ki,hep şu şirk dolu ve tehlikeli olan cümleyi kuruyor.

“Yeryüzü peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratıldı”

Dikkatinizi çekerim.yeryüzü….

Ancak unutmayalım ki,Allah bir şey yaratmak için kimseye ihtiyaç duymaz.
“Ol” demesi kafidir. Başka bir hadisle de süslemişler, güya Adem peygamber Cennetten kovulunca,Allah onu bağışlamayınca, o da orada yazılan Muhammed isminin hatırına bağışla demiş. Güya Rabbimiz de “evet,o isim olmasaydı,Muhammed olmasaydı,sizde olmazdınız.Yeryüzü onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı.” Ancak bilmemiz gerekiyor ki,Adem peygamberin ettiği dua Kuranda yer alıyor.

Araf 23
Ey bizim Rabbimiz,kendimize yazık ettik.Şayet sen kusurumuzu örtüp,bize merhamet buyurmazsan,en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.

Gördüğünüz gibi duayı direk Allah’a yapıyorlar.kimsenin yüzü suyu hürmetine kelimesi yok. Kuran’da yazılanlara mı inanalım,yoksa şirk dolu hadislere mi?araya aracı koyup dua etme kavramı uydurma hadislerden geliyor.Oysa Kuran’da peygamber ve Allah dostlarının içtenlikle,ihlaslı bir şekilde yaptığı dua örnekleri var.Kuran’da geçen ayetlerde ne peygamberlerin,ne de salih kulların dualarında aracılık,şirk içeren cümleler göremezsiniz.öyle olsaydı peygamberler bir önceki peygamberleri dualarında aracı olarak kullanırlardı. Ne de olsa Allah katında peygamberlerin birbirinden üstünlük dereceleri vardır. İnsanlar için ise tüm peygamberleri eşit sevmemiz emrolunmuştur. Dua direk Allah’a yapıldığı gibi,yaratma da sadece ve sadece Allah’ın isteği ve kudretiyledir. Birisinin var olma sebebiyle değildir.

Onların, Allah’ın astlarından yalvardıkları kimseler de herhangi bir şey yaratamazlar, kendileri yaratılmışlardır. (Nahl/20)

Kullarım sana benden sorarsa, şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm; öyle ise (onlar da) benim (rızam) için (davetime) icabet etsinler ve bana iman etsinler; ta ki hak yolu bulsunlar.” (Bakara, 186)

Hac 64
Göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan (Gani)dır, övülmeye layık olandır.

Zariyat 47
Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz. Biz, (onu) genişleticiyiz.

Neml 14
Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler.
Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.

Ankebut 61
Andolsun, onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı? diye soracak olursan, şüphesiz: “Allah” diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar?

Bu ayetlerden bir kaçı görüldüğü gibi Allah yaratmakta aciz değildir ki, yeryüzünü kiminse yüzü suyu hürmetine yaratsın. Kimseye de ihtiyacı yoktur. Kuran’da bile Yeryüzü Muhammed peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratıldı cümlesini görmeniz imkansız..
Tarih boyunca insanlar hep bir kurtarıcı beklemenin yanı sıra peygamberlerin ölümünden sonra hep yüceltme,tapma hatta yarıştırma mücadelesine girdiler.Buna İsrailoğullarının Üzeyir peygamberi ve Hristiyanların İsa peygamberi Allah’ın oğlu demeleri örneğini göstere biliriz. Ne yazık ki biz Müslümanlar da Muhammed peygamberi aşırı yüceltme ve diğer peygamberlerden üstün kılma çabasına girdi. Oysa Resulullah ister liderliği,isterse de yaşam tarzıyla bizlere örnek ola bilecek bir önderdi. Onun yüceltilmeye ihtiyacı yoktu. Muhammed Peygamber zaten Allah’a olan takvası ve ihlasıyla yüce bir insandı.
Artık Allah’a şirk koşmayı, ortaklar uydurmayı bırakalım.yaratılanlara değil,yaratana tapalım. Ona ibadet edelim. Unutmayalım ki, peygamberlerin tek görevi tebliğ idi. O kadar. Onlar da bizim gibi abdest alan, yıkanan, temizliğe muhtaç, yiyen, içen, hayatta mücadele ederek yaşayan insanlardı.
İnsanları birbirinden üstün kılan takvadır. O zaman şirkte, sapıklıkta, yalanda dolanda değil, takva için yarışalım. Hangimizin daha güzel amel işleyeceğini Allah görsün. Allah’ın kudreti, yeryüzünü yaratması için insanın hürmetine ihtiyaç duymaz!!!


About the Author
Author

zulfiyelif

Leave a reply

Name (required)

Website