Kadınlar Tek Başlarına Hacca Gidebilirler mi?

Kuran’da Hac ibadeti şu ayetlerde detaylı olarak açıklanmıştır: 2-Bakara Suresi 158, 189, 196, 198, 199, 200, 203. ayetler; 3-Ali İmran Suresi 97. ayet; 5-Maide Suresi 1, 2, 95, 96, 97. ayetler; 9-Tevbe Suresi 3. ayet; 22-Hac Suresi 25, 26, 27, 28, 29. ayetler. Bu ayetlerin hiçbirisinde kadınların tek başlarına Hacca gidemeyeceklerine dair bir ifade ya da ima yoktur. Dolayısıyla kadınlar da erkekler gibi tek başlarına Hacca gitme hakkına sahiptirler. Dahası Hacca gitmeye gücü yeten kadınlar bu ibadeti yerine getirmemeleri durumunda dinen hatalı bir iş yapmış olurlar. Ne yazık ki, bu konuda da, kim tarafından söylendiği belli olmayan hadisler Peygamberimize atfedilmiş, kadınların tek başlarına 3 günlük yoldan ya da 90 km’den fazla yolculuk yapamayacakları dolayısı ile Hacca da gidemeyecekleri iddia edilmiştir. Oysa bu tür bir zanna uymak Peygamberimize de iftirada bulunmaktır; zira Peygamberimiz Allah’tan aldığı dini en iyi şekilde uygulamış, ona ilave yapmaktan çekinmiştir. Aksini iddia etmek Peygamberimizin şu ayetlere karşı geldiğine inanmaktır:

“Hüküm yalnız Allah’ındır.” (12:40)

“O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.” (18:26)

Kadınların Hacca gitmemesini “takva” olarak tanımlayanlar Allah’ın dinine ilavede bulunduklarını ve bunun Allah nazarında büyük bir vebal olduğunu unutmamalılar.

İşin dini boyutu bu şekilde özetlenebilir. Ne yazık ki Suudi Arabistan da bu zanların, ilavelerin peşine düşüp belli bir yaşın altındaki kadınlara vize vermemektedir. Kadınların bu durumda engellendiğini ve engellenmeleri durumunda Haccı yapamamalarının bir özür olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda Bakara Suresi 196. Ayette geçenlerden birini yerine getirmeleri gerekmektedir:

“Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, esir veya köle âzatlamak, Kâbe’ye kurbanlık hayvan veya başka bir şey sunmak şeklinde bağışta bulunmanın kolayınıza geleni yeterlidir…”

Sonuç olarak kadınların tek başlarına Hacca gitmelerinde hiçbir dini engel yoktur. Allah’ın detaylandırdığını söylediği dinini yetersiz görüp ona ilave yasaklar getirenler ne yazık ki milyonlarca kadını Hac ibadetinden alıkoyuyorlar.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website