Hak Dinden Haberi Olmayan İnsanların Durumu Ne Olacak? Hepsi Cehenneme mi Gidecekler?

İslam literatüründe hak dinden haberi olmayan insanlar Fetret Ehli olarak bilinirler. Fetret Ehli’nin tamam cehenneme gitmeyecektir. Bu durum Kur’an’da açıkça belirtilmektedir:

 

“Biz elçi göndermedikçe azab edecek değiliz.”
(17-İsra 15)

 

Ayetten açıkça anlaşılacağı üzere Rabbimiz elçisini göndermediği kavimlere azab etmeyeceğini söylemektedir. Başka bir ayet’i kerime de bu duruma şu şekilde işaret etmektedir:

 

“ İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: “Size, içinizden resuller gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?” Onlar: “Evet, derler, geldi ama inkârcılar hakkında azap hükmü hak oldu.””
(39-Zümer 73)

 

Yukardaki ayetten görebileceğimiz gibi Cehenneme girenlere, elçilerin onları uyarıp uyarmadığı sorulur. İnkarcılar bu soruya evet diye cevap verirler. Bu ayetten de cehenneme giren kafirlerin elçi tarafından uyarılmış kişiler olduğunu görebiliriz.

Şüphe yoktur ki yüce rabbimiz adildir, kimseye işlemediği bir suçun cezasını çektirmeyecektir:

 

“Allah kullarına asla zulmedecek değildir.”
(3-Ali İmran 182; 8-Enfal 51; 22-Hac 10)

 

Günümüzde Fetret ehli’ni cehennemlik yapmak isteyenler olsa da, aslında İslam tarihi boyunca nerdeyse bütün alimler Fetret ehli’nin cehennemlik olmak zorunda olmadığı konusunda hem fikir olmuştur. Bu görüşün en net savunucuları İmam Eşari, İmam Şafi ve İmam Gazali olarak sayılabilir.

 

 

 


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website