Saat Yaklaştı, Ay Yarıldı(54/1) (ACTT)*

Anlamı tahrif edilen, kaydırılan ayetlerden biri de Kamer suresi 1. ayetidir. Bu ayetin yanlış yorumlanmasıyla Muhammed Peygamber’e birçok olağanüstü hadise yakıştırılmış, Muhammed Peygamber’in getirdiği mesaj adeta örtülmüştür.

Peygambere yakıştırılan birçok mucize, peygamberi yarı-tanrı bir özelliğe büründürmüş, getirdiği mesajın ayakları da yerden kesilmiştir. Tükürüğü, idrarı şifa olan, göklerde uçarak evren dışına çıkan, kütükle konuşan, parmağıyla ayıikiye yaran, hayvanların ve bitkilerin selamladığı birinin, bizim gibi herhangi bir numarası olmayan sıradan insanlara örnek olması elbette düşünülemez.

Kamer suresi 1. ayette peygamberin inanmayanlara peygamberliğini kanıtlamak için ayı ikiye yardığı mucizesine(!!!) geçmeden önce, Kur’an’da Muhammed Peygamber’den mucize isteyen müşriklere Allah’ın verdiği cevapları görelim:

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”
(Ankebut suresi, 50)

Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.
(Ankebut suresi, 51)

Ankebut suresi 50. ayette inanmayanların peygamberden mucize istemesi ve 51. ayette ise Allah’ın mucize olarak gönderdiği kitabıadres olarak göstermesi anlatılıyor. Aslında bu ayetler bile Muhammed Peygamber’e Kur’an dışında herhangi bir mucizenin gönderilmediği apaçıktır. Bu ayetler ayan beyan olduğu halde Peygamberden mucize beklemek, ona mucize yakıştırmak müşrikçe bir tavırdır. Bu müşrikçe tavra verilecek en güzel cevap, ”Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?”

Başka ayetlerde de peygamberden mucize isteyen müşriklere Allah’ın verdiği cevapları görelim:

“Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı.O hâlde, sakın cahillerden olma.”
(En’am suresi, 35)

Bizi, mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmasıalıkoydu. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.
(İsra suresi, 59)

 

Allah, bu iki ayette mucize göndermemesinin nedenini açıklamakta ve peygambere de, mucize isteyenlere aldırış etmemesini tavsiye etmektedir. Allah, mucizeleri korkutmak için gönderdiğini ve mucize gönderdikten sonra inanmayanları, yüz çevirenleri ve küfürlerinde ısrar edenleri Semud kavmini örnek göstererek helak ettiğini belirtmektedir. Kısaca Allah’ın Muhammed Peygambere mucize göndermemesi rahmetinden dolayıdır. Aksi halde mucize gönderilir ve inanmayanlar helak edilirdi.

Muhittin BOZKURT

ACTT: Ayet Cımbızlama ve Tahrif teknikleri

 


About the Author
Author

wejedar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website