Kolonya Kullanmak Caiz midir?

Kolonya Kullanmak Caiz midir?

Kuran’da sadece “alkol içmenin” haram olduğu geçmektedir. Temizlik, hijyen, güzel kokmak ve çeşitli bakteri, virüs vb. mikroorganizmalardan korunmak maksadıyla alkol ve alkol içeren kolonya, ıslak mendil, parfüm vb. ürünlerin kullanılmasında dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır. Bazı sözde din adamları kolonyanın haram olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa İslam dininde din adamları veya ruhban sınıfı bulunmamaktadır, dolayısıyla din adamı olduğu iddiasında olan kişilerin (daha&helliip;)