KURAN VE GÖKYÜZÜNDE YAŞAYAN BAŞKA BİR ALEMİN İŞARETLERİ…

KURAN VE GÖKYÜZÜNDE YAŞAYAN BAŞKA BİR ALEMİN İŞARETLERİ…

Bugün sizlerle bu günlerde gündemde olan, uzayda yaşam var mı sorusuna Kurandan cevap aramaya çalışacağız. Allah yanlışlarımı affetsin. Her şeyden nice örnekleri değişik ifadelerle verdim diyorsa Rahman bu konuda da bir bilgi ya da işaret vermiş olmalı diye düşünüyorum. Allah kuran ayetlerini iki kısma ayırdığını açıklıyor. Birincisi bizlerin yaşamımızda gerekli, kuranın anası olan ve sorumlu olduğumuz muhkem ayetler, diğeri ise yüzyıllar geçtikçe ilmin bulacağı ve kuranın gücünü tüm insanlığa göstereceği müteşabih ayetler. İşte uzayın derinliklerinde başka bir hayatın olup olmadığı sorusu da kuranda müteşabih ayetler konumundadır. Allah açıkça söylemeyip işaret ettiği bilgiler olduğunu düşünüyorum bu konuda. Herkes Kuranı anlayarak okusun çünkü yazdıklarımdan ben sorumluyum size de düşen doğruluğunu hemen kabul etmek değil, Kurandan araştırıp Rabbin söylediği gibi aklımızı ve mantığımızı kullanmaktır doğru olan. Birlikte Kurana bakalım karar ve yorum sizlerin.

Allah kuranda gökyüzünden bahsederken birçok anlamda kullanır. Kimi zaman kendi katından bahseder, kimi zaman yağmurun konusunu işlerken kullanır. Bunlardan başka bazı ayetlerde gökyüzü ve yeryüzü arasındakilerden söz eder. Yeryüzünde insanlardan bahsederken birde cinlerin olduğunu hatta bu Kitabın onlara da indirildiğini açıklar. Bakın cinler ile ilgili birkaç ayet örneği verelim ki gökyüzü ve yeryüzü arasındakiler sözünden cinler âlemi anlaşılmasın.

Enam 130: Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? “Kendi aleyhimize tanıklık ettik. ” dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin, öz benlikleri aleyhinde tanıklık ettiler.

İsra 88: De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kuran`ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler.

Şimdi Rabbin konumuzla ilgili bence çok önemli olan ayetini hatırlatmak istiyorum önce.
(Rum 8: Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler! Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Şu da bir gerçek ki, insanlardan çokları Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr ediyorlar. )

Şura 29: gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O`nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir.

Önce bu ayete bakalım Rahman gökleri ve yeri yarattığını söyledikten sonra dikkat çeken bilgi düşünmeye değer. Bu ikisi arasındakileri belirlenmiş bir süreye kadar yarattığını söylüyor. Eğer yalnız yer küre üzerinde yaratmış olsaydı ikisi arasındakileri sözcüğünü kullanır mıydı dersiniz? Şimdi şöyle diyebilirsiniz yeryüzü gökyüzü diye ayırmamış ikisi arasında kuşlar ya da diğer canlılar vardır ondan bahsediyor olabilir diyebilirsiniz. Ama ayetin sonunda ne diyor o dilediği zaman onları bir araya getirmeye kadirdir. Demek ki bir başka toplum var ve onları bir gün bir araya getirecek ama ne zaman? Mahşer gününde mi? Yoksa belirlediği bir günde ve gerektiği zaman mı? Doğrusu bu sorunun cevabını bulmak çok zor, ancak bekleyip göreceğiz. Dikkat ederseniz yaşadığımız Dünya dışından hiçbir açıklama yok, detay yok. Büyük bir gizlilik söz konusu. Zaten gökyüzünün ve yeryüzünün sırları yalnız bendedir diyor Rabbim birçok ayetinde. Allah açıklamıyorsa vardır bir sebebi. Şu ayete bakalım şimdide.

(Zümer 68: Sura üflenmiştir; Allah`ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. )

Şimdide bu ayeti düşünelim göklerden bahsederken Allah hem kendi katından bahsediyor hem de yeryüzü ile arasındakilerden bahsediyor demiştik. Gökte ve yerde kim varsa dikkat edin Sura üflendiğinde yani Mahşer günü herkes çarpılıp yere yıkılacak yani ölecek, daha sonrada dirilecektir diyor. Şimdi burada gökyüzündekilerden bahsederken bazı arkadaşlarımız yine gökyüzünde ki insan dışındaki canlılardır onlar diyebilir. Ama hatırlayalım mahşerde dirilecek ve hesap sorulacaklar konusunda hatırlarsınız Allah şuurlular dirilecek diyordu. Yani akıl ve irade verilenler. Demek ki gökyüzünde öyle varlıklar var ki onlarda şuurlu ve aklını kullanabiliyor. Ayete bakalım. ( Hac sur. 7: Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki(insanları) şuurlu varlıkları diriltecektir) Şimdide şu ayete bakalım. ( Aliimran 83: Hala Allah’ın dininden gayrısını mı arıyorlar? Oysaki göklerdeki ( lerin hepsi) şuurlular da, yerdekiler de ister istemez O’na teslim olmuşlardır ve yalnız O’na döndürüleceklerdir. ) Bu ayet bana göre iyi bir açıklama yapıyor. Yeryüzünde ki hesap verecek her insan, (şuurlular) ayrıca yine özgür ve akıllı olan gökyüzündeki yaratılanlar (şuurlular) diyerek güzel bir açıklama yapmış. Biliyorum şimdide gökyüzündeki şuurlular yaratılanlar meleklerdir diyeni duyuyor gibiyim. Ama onlar zaten Rabbin huzurunda sura üflendiğinde mahşer günü onlara hiçbir şey olmayacak, ona dönecekler sözünden başka bir toplumun olduğu çıkıyor ortaya. Şimdide bu sorunun cevabını arayalım şanı yüce Rehberden.

(Nahl 49: Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah`a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar. ) Bakın Yüceler yücesi Rabbim nasıl bu soruya da cevap veriyor. Demek ki göklerde ve yerde bir canlı toplum var hepside Allah a secde ediyor. Bazı ayetlerde ağaçların bile secde ettiği belirtilir ama onların mahşerde bir araya getirilip hesap vereceği söylenmez, çünkü hesabı yalnız şuurlu varlıklar ( düşünen aklını kullananlar) verecektir. Ayette ayrıca meleklerden söz ederek gökyüzündeki canlıların meleklerden başka, şuurlu canlılar olduğunu çok güzel açıklıyor. Şimdide göklerin ve yerin orasında bir yaşam olduğunu anlatan şu ayete dikkatlice bakmanızı rica ediyorum, sizce gök ve yer arasında bir akıllı, şuurlu toplumun olduğunu söylemiyor mu?

(Nebe 37: Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman`dır. O`nun huzurunda söze cüret edemezler. )

Şimdide bu ayet üzerinde düşünelim ve ikisi arasındaki sözünden yine kuşlar ve buna benzer hayvanlar olduğunu söylüyor diyenlere cevap verelim. Eğer gökyüzü ve yeryüzü arasındakilerin Rabbidir sözünden uçan hayvanlar anlatılıyor olsaydı, Allahın huzuruna mahşer günü çıkacak, konuşacak ya da hesap vereceklerin hayvanlar olmayacağını yalnız şuurlu yaratıkların olacağını Rabbim söylemezdi. Dikkat ederseniz sura üflendiğinde yani hesap günü geldiğinde yalnız insanların kalkacağını belirtiyordu hatırlarsanız Rabbim ayetinde. Demek ki buradan da yer ve gök arasında meleklerin haricinde yine hesap verecek canlılar varmış. Yoksa aklı olmayan hiçbir canlı için Allah, huzurunda söze cüret edemez kelimesini kullanmazdı.

Şimdide şu ayete lütfen dikkat ediniz. ( Ahkaf 3: Gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak olarak ve belirlenmiş bir süre için yarattık biz. Küfre batanlarsa uyarılmış oldukları şeyden yüz çevirmektedirler. )( Şuara 24: Dedi: “göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi. Eğer iyice anlayıp inanıyorsanız. ) Demek ki Rabbim gök, yer ve arasında yarattıklarını hak olarak belirli bir süre için yarattığını belirtiyor.

Şimdi yazacağım ayete dikkat ediniz bakın göktekilerin nasıl Allah a döneceğini söylüyor. (Meryem 93: Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman`a kul olarak gelecektir. ) Ayetin devamını okuduğunuzda herkesin tek tek hesap vermeye geleceğini söylüyor. Demek ki gökyüzünde tıpkı biz insanlar gibi Allahın kulları var, ama nasıl kulları işte o açıklanmayan büyük bir sır. Yani gökyüzünde ve yeryüzünde herkes hesap verecektir diyor Allah huzurunda. Yine çok düşündürücü bir ayet daha. (Enbiya 16: Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık. )( Sad 27: Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki haline. ) Demek ki ikisi arasındakileri inkâr edenler için mi söylenmiş bu ayet dersiniz? Doğrusu yorum sizlerin.

Şimdide yazacağım ayeti düşünelim sura üflendiğinde huzura gelecekler olarak gökteki kimler olabilir dersiniz?
(Neml 87: Sûra üfürüleceği gün, Allah`ın dilediği dışında herkes, göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O`nun huzuruna gelir. ) Mahşer günü hesap için, dikkat edin göklerdekiler ve yerdekiler diye açıklık getiriyor. Doğrusu o kadar düşündürücü ayetler var ki. (Yunus 6: Şu bir gerçek ki, geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah`ın göklerde ve yerde vücut verdiği şeylerde, sakınan bir topluluk için sayısız ayetler vardır. )

Son olarak sizlere bir ayet daha hatırlatmak istiyorum, bakın yeryüzünde yaşayan insan ve cinlere Yüceler Yücesi Rabbim nasıl meydan okurcasına sesleniyor.

(Rahman 33: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz. )

Doğrusu bu ayet sanırım çok şeyler anlatıyor bizlere ve Kurandan anlamaya çalıştığım bir başka âlemin ipuçlarını veren Allah, iki toplumunda dikkatini çekerek sırrının yalnız kendisinde olduğunu kesin bir hatla çizdiği sözleriyle, hadi gücünüz yetiyorsa göklerin ve yerin gizemini, yerleştirdiğim bir başka âlemi bulunda benden kaçabilecek misiniz görelim dercesine, ibretle bizleri uyarıyor düşüncesindeyim. Cin ve insan âleminin hiçbir bilgisi ve teknolojisi benim sırrımı çözemez ve benden asla kaçamazsınız diyor sanırım. İnsanların ve cinlerin de bir yere kadar bilgi ve güç sahibi olduğunu sizce Rabbim ikaz edercesine anlatmıyor mu?

Bu yazıda Kurandan alıntılar yaparak anladıklarımı açıklamaya çalıştıklarım benim düşüncelerimdir. Onun için yalnız beni bağlar, sizlerde yazdıklarımın doğruluğunu, ya da bu konuyu merak ediyorsanız lütfen Kuranı anlayarak okuyunuz. Her bilgi küçük de olsa bir ışıktır, o ışığın doğruluğunu araştırmadan kabul etmek bizleri her zaman yanlışa götürecektir. Din ve iman adına tek doğru, tek rehber KURAN dır. Bizlere aktarılanları onunla karşılaştırdığımızda hiçbir sorun olmayacaktır. Allah sizler için bir rehber olsun diye indirdim diyerek Kuranın ipine sarılın diyorsa, bırakın onda her şey yoktur diyenler kendi bataklığında boğulsun. Bizlere düşen içinde bulunduğumuz bataklıktan çıkmaktır. Bizleri bataklıktan çıkaracağını söyleyenlere değil, lütfen Rabbim e kulak verelim. Bakın o zaman içinde yaşadığımız bozgunculuktan, zulümden, kargaşadan, sapıklıklardan insanları Allah ile aldatanlardan nasıl kurtulacağız göreceksiniz.

Yüceler Yücesi Rabbim ne olur bizlere yardım et. Biz saf kalbimizi sana açtık onu senin Nurunla doldur, senin indirdiğin sapasağlam ipe sarılıyoruz, bizi ondan alıkoyanlardan, şeytanın şerrinden onun yardakçılarından ne olursun koru bizleri. Senin her şeye gücün yeter
ÂMİN.

SAYGILARIMLA
Haluk GÜMÜŞTABAK

 


About the Author
Author

halukgta

Comments (16)
 • Avatar

  Turkan May 25 2013 - 17:11 Reply

  Cox sagolun bizi bu barede xeberdar etdiyiniz ucun.Allah hamimizi qorusun.Amin

 • Avatar

  turan Feb 5 2014 - 18:39 Reply

  madem dünyadan başka yerlerde de şuurlu varlıklar var.bunlar ceza yada ödülden muafmı dır.
  ALLAH bir ayetinde ben cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım demiş.
  neden diğer şuurlularıda saymamış.düşündürücü değilmi.

  • Avatar

   fırat Gül Jan 25 2018 - 21:02 Reply

   Bir zamanlar Rabbin meleklere: “Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım.” demişti (Bakara 30)

   Bu ayet de yer yüzüne ilişkin bir halifeden yani insandan bahsediyor, evrene yönelik bir atama söz konusu değil. Evrendeki yaşama ilişkin soru işaretini kuvvetlendirdiği gibi. Yazarın tersi yöndeki Kur’an a bağlı bulguları da kendi tezlerini güçlendiriyor.
   Bize düşen araştırmak. ki bunu yapmak için de İslam dünyasının artık bilim ile uğraşması lazım.

 • Avatar

  Menekşe Feb 23 2014 - 15:20 Reply

  Hocam Allah sizden razı olsun bana çok yardımcı oldunuz :)

 • Avatar

  islam Apr 10 2014 - 19:39 Reply

  kutsal kitabımızdakileri, yanlış yorumlamamak ve çok hassas düşünerek hareket etmek adına yazılmış güzel bir çalışma, teşekkürler.

 • Avatar

  Ayşe Apr 11 2014 - 04:43 Reply

  bu konuda sizin ile aynı düşünüyorum.
  ayetleri sizinde verdiğiniz gibi bu sıra ile okursak aynı sonuçlara varıyoruz.
  en doğrusunu allah bilir.

 • Avatar

  Kenan Apr 30 2014 - 15:42 Reply

  Sayın Haluk Gümüştabak; örnek verdiğiniz (Rahman 33: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz. ) ayeti Yaşar Nuri Öztürk ün çevirisidir. Ancak Ahmed Hulusinin çevirisine bakarsanız ayette bahsedilenin dünyanın dışında bir yerlerde yaşamak olmadığı anlaşılıyor (Ey cin ve insan topluluğu! Semâlar ve arzın aktarından (bedenlerinizin çekim gücünden) çıkıp gitmeye gücünüz yeterse, hadi çıkın gidin (bedensiz yaşayın)! Kudretiniz olmadıkça (kudret sıfatı sizde açığa çıkmadıkça) geçip gidemezsiniz!

  • Avatar

   Gökhan Dec 9 2014 - 14:29 Reply

   Bu ayyete bizlere “bir Güç’e sahip olmaksızın” semanın ardına geçilemeyeceğini söyler bu gayet mantıklı ya süper güçleriniz olmalı ya da güçlü bir teknolojiniz ve Yüce Allah düşünün diyor ayetlerinde bizi teşvik ediyor yapmaya, düşünmeye. Elbette yine bir çok şekilde insanların anlaşmazlığa düşebildikleri asıl ne dediğinin anlaşılmadığı ayetlerderdendir, bunu şu manada söyledim gidemezsinizi , başamanın kitabı yalanlamakta başarı olarak düşünebilenlerdir. Elbette Yüce Allah en doğrusunu bilir ve bizim için ayetler vardır görebileceğimiz Kur’an-ı Kerim..

   Günümüzde devletler devletleri dinliyor vs. sınırda nöbet tutmak hududu gözetmek iste gökteki uydunu da fiziksel ve yazılımsal olarak gözetemiyorsanız zafiyet oluşacaktır diye düşünüyorum, ayrıca milli savunmaya olumsuz etki edebilir türlü şekillerde. Bu benim kişisel düşüncemdir. İşte Türkiye bu sebeple ve ya bilmediğim sebepler ile uzay üssü 82. il’i inşa etme kararı aldı bence diye düşünüyorum ama emin değilim tam, sonuçta yapılıyor yani onu söyleyebilirim dosdoğru cümle ile bir doğru konuşabilen kaynak Kur’an-ı Kerim….Kur’an-ı Kerim diğer tüm sözlerin bittiği yer. Teslimiyet ve çalışmayı emreden kaynak. Öyleyse bende çalışmaya koyulanlardan oluyorum şimdilik, selamet ile..

 • Avatar

  ozan May 8 2014 - 19:20 Reply

  bak kardes kaç tane ayet yazdın 1 ayet kafadakı tum soruyu kaldırdı. Allah ne güzel yazmış insanlar başka alemler olmadığını bilsin die sadece cinleri ve insanları dolduracağım diye. Turan arkadaş haklı

 • Avatar

  Dsnnlrdn. Dec 8 2014 - 02:02 Reply

  Kur’an-ı Kerim’e göre göklerde koruyucular vardır. Yerde bizler varız.. Kur’an-ı Kerim’in verdiği bilgiler doğru ve yeterlidir yorumlamak hak ile batılı karıştırmak olur bence. Zanların ardınca gidip doğru olanları terk ediyor olma süreci bizim için emredilmeyendir ve kayıptır diye düşünüyorum günümüzde İslâm bilinci artarken uzaya para saçanlar ilerde bilecektirler ama ben demiyorum ki vatanın hudutlarını uydu ile gözetmek istihbaratı koruyucu değildir. İkisi yanlış anlaşılmasın. Uzaydan maden elde etme fikri bir tek mantıklı gelebilecek olsa da bu dünya için mümkünse, tehlikesi olabilecek birşeydir diye düşünüyorum ve Kur’an-ı Kerim’in belirtisine dikakt çekmek istiyorum “Ay yarıldı” ama nasıl olacak Yüce Allah bilir. O yüzden bizlerin her an hazır bulunmasında fayda vardır amelleri doğru yaparak. Ve bizlerin normal teslim bir kul olarak ölümden korkmamamız ve Yüce Allah’a kavuşanlar için ağlamamız gerekiyor aksine insanları bu günlerde bilinçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum hakkı gizlememek emrinin sürekliliği gereği olarak(..)

  Ve insan vücudu hem yedi katmana hem de onun içinde olabilen rüzgara(buluta,yağmura ve bitkiye), oksijene, … çeşitli madenlere, canlılara da ihtiyaç duyar. Yerçekimine göre yaratılmış olan vücut işleyiş sistemi başka türlü koşullarda çalışmaz. Bildiğimiz budur.

 • Avatar

  Serdar güleç Apr 28 2016 - 16:31 Reply

  Turan kardeş yazını okudum ama kafama takılan birşey var Allah cehennemi cin ve insanlarla dolduracağım demiş diğer suurlulardan bahsetmemiş dediğin gibi ama bahsetmiş aslında onlardan dikkatli okursan diğer şuurlular bana itaat edenlerden diyor rabbim övüyor neden yerdeki şuurluları diğerleri gibi övmemiş demekki onların cehennemde yeri olmadığı icin buda demek oluyorki göklerdeki şuurlular meleklerdir aklıma baska net birşey gelmiyor

 • Avatar

  Kamil ŞAVUR Aug 14 2017 - 03:40 Reply

  Doğrusunu ALLAH bilir.Kur’an bizden öncesi yaratılış ve bizden sonrasını kıyamete kadar bizlere güzel amellerle yaşamaya yol göşteren yaradılış sebeplerini anlatan hakikat klavuzudur.Bu bağlamda insan gelecekte uzaya yolculuklar yapacak hatta tatile gidecek ve hatta yerleşimler olacak.İşte Kur’anda açıklanan gökteki ve yerdeki şuurlular dan bundan bahşedelibiliyordur kanımca.çünkü yer yüzüne iki şuurlu canlı indilirldiği haber veriliyor ateşten yaratılan cin ve topraktan yaratılan insan başka bir topluluğun başka bir yerlere indirildiği hesap vereceği anlatılmadığına göre.burada göklerin ve yerin arasındaki şuurlular ileride neslimizin uzaya gitmesiyle alakalı olabilir.Hatalarımdan yüce ALLAH’ a sığınırım..

 • Avatar

  whYunus Aug 22 2017 - 13:35 Reply

  Zümer 68: Sura üflenmiştir; Allah`ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.

 • Avatar

  Berk Apr 15 2018 - 00:08 Reply

  Ben Arapça bilmiyorum malesef Kur’an – ı Kerim i ana dilinde okuyamıyorum fakat şöyle bir düşüncem var teknoloji artık git gide ilerliyor ve insanlık uzaya gidebiliyor ayetlerde bahsedilen varlıklar (şuurlu/akıllı) biz olamaz mıyız? Belki de alemlerin Rabbi yüce yüce Allah bizden bahsediyor? Tabi ki de sadece bir düşünce..

 • Avatar

  Namık Aug 4 2018 - 12:33 Reply

  Selam, zariyat 56 kulluk için yaratılmış varlıkların ancak insanlar ve cinler olduğunu tartismaya mahal bırakmayacak şekilde net ifade eder.

 • Avatar

  Mahmut TOK Sep 5 2019 - 05:50 Reply

  selamın aleyküm hocam şimdi siz dünyada dışında evrenin başka köşelerinde de başka varlıklar olduğunu sorgulamışsınız tamamını okuyamadım ama benim zannımca kuranı kerimden yola çıkarak rabbimiz ne diyor GÖKLERİN ve YERİN açalım
  Gök tekildir lerin çoğul yapar yani göklerin demekle kendi katına kadar olan gökyüzündeki katmanları bilim buna atmosfer diyor ama buradaki tabir onunla alakalı değil karıştırmayalım rabbimiz dünyanın düzeni için görevlendirdiği melekleri onların hocaları olan melekleri ve aralarında iletişim kurmaları için görevlendirdiği meleklerin bunların gezindikleri ve bulundukları katmanları tabir ediyor
  yer ise doğrudan tekil yani bir tane tek ingisizce the diye başlar yani the planet yani tek olan gezegen mesela the sun neyse ingilizce dersini geçeyim
  GÖKLER in ve YER in diyerek dünyanın tek olduğunu dünya gibi başka canlıların yaşadığı gezegen olmadığını anlayabiliriz. eğer olaydı peygamber efendimiz onlara da ulaşmamız için bizi yönlendirirdi ki cin suresi 8. 9. ve 10. ayetlerde de delirttiği gibi
  (8) Hakikaten biz (cinler) göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk.
  ﴾9﴿ Halbuki biz (daha önce, göğü) dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor.
  ﴾10﴿ Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murat edildi yoksa rableri onlar için bir iyilik mi diledi?

  Tefsirlerde anlatıldığına göre cinler öteden beri göklerde dolaşır, oradaki melek vb. varlıkların konuşmalarını dinlerler, aldıkları bilgilere kendilerinden de yorumlar katarak onlarla irtibat kuran kâhinlere anlatırlardı (bk. Şevkânî, V, 352-353).

  Sûrenin nüzûl sebebini anlatan İbn Abbas da önceden cinlerin, Allah’ın meleklere evrenin yönetimiyle ilgili olarak gönderdiği vahyi dinlediklerini, ancak Hz. Peygamber’in gönderilmesiyle birlikte onların gökleri dinlemelerinin yasaklandığını, bunun sebebini araştırırlarken Nahle denilen yerde Hz. Peygamber’le karşılaştıklarını ve böylece göklerden haber almalarını engelleyen şeyin ne olduğunu anladıklarını haber vermektedir (Buhârî, “Tefsîr”, 72; ayrıca bk. Hicr 15/17-18; Sâffât 37/7-10; Mülk 67/5).

Leave a reply

Name (required)

Website