Allah’ın Yarattığı Mükemmellikler Üzerine Düşünmek…

Allah, Yunus Suresi’nin 100. ayetinde aklını kullanmayanları pisliğe mahkum edeceğini söyler ve birçok başka ayette de Kuran’ı bizlere aklımızı işletmemiz için, üzerine düşünmemiz ve anlamamız için gönderdiğini söyler.

 

Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.
(2 Bakara Suresi- 242)

 

Ayetler üzerine düşünmek, aklımızı işletmek ne demektir? Her bir ayeti Allah’ın bize bir seslenişi olarak düşünüp, bununla Allah bize ne diyor, nasıl bir mesaj veriyor, ne yapmamızı ya da yapmamamızı söylüyor diye sorgulamaktır. Yalnızca emir ve yasakları almak da değil, her bir kıssadan, verilen her bir örnekten bir ders çıkarmak demektir.

Kuran okunurken üzerine düşünülmesi gereken, Allah’ın bizden özellikle düşünmemizi istediği en önemli konulardan biri de evrenin yaratılışı ve Allah’ın evrende kurduğu muhteşem düzendir.

 

Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgârların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız izler-işaretler-ibretler vardır.
(2 Bakara Suresi -164)


Bu ve buna benzer birçok ayet Allah’ın yarattığı mükemmelliklerden bahsedip bunların bizler için birer ibret olduğunu söyler. Rüzgar sayesinde hareket edebilen bulutların yer değiştirmesi ile yağmurun yer yüzünün farklı yerlerine düşebilmesi ve dolayısıyla yer yüzünün farklı yerlerinde yaşam oluşabilmesi, günlerin gündüz ve geceden oluşarak insanların hem verimle çalışmasına hem dinlenmesine olanak sağlanması, rüzgar yardımı ile deniz yolu taşımacılığının yapılabilmesi gibi yaşadığımız dünyada var olan kusursuz tasarımlardan bahseden bu ayetler bizleri bu konularda düşünmeye sevk eder. (Kuran’da bahsi geçen bu kusursuz düzenle ilgili örnekler için bakınız; http://www.mucizeler.com/)

 

Size gökten su indiren de O’dur! Biz o suyla her şeyin bitkisini çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık. O yeşillikten birbiri üzerine binmiş dâneler çıkardık. Hurma ağacının da tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzümlerden bağlar, zeytin, nar çıkardık. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verdiğinde ve meyveler olgunlaştığında bir bakın onun ürününe! Bu size gösterilenlerde, iman eden bir topluluk için, çok ibret vardır!
(6 En’am Suresi -99)


Yaşadığımız çevredeki, yediğimiz yiyeceklerdeki, o yiyeceklerin yetişmesindeki, hatta bizzat kendi vücudumuzdaki mükemmellikler bizim hayatlarımızın tam da içindedir aslında. Yani yaşadığımız her an Allah’ın yarattığı bir güzellik ile karşı karşıya kalırız. Bunları görmek için uzaklara bakmaya, bilimsel araştırmalar yapmaya, kalın kitaplar okumaya gerek yoktur. (Elbette bilimsel araştırmalar yapmak bu güzellikleri daha net sergileyecektir. Ama bu sıradan insanlar için pek mümkün değildir.) Yaşadığımız ortama, yararlandığımız nimetlere, kendi kendimize dikkatlice bakmamız yeterlidir aslında. Doğada, insan vücudunda, insanın tükettiklerindeki mükemmel tasarım son derece nettir. Önemli olan bunlar üzerine düşünmek, kafa yormak ve bu güzellikleri her gördüğümüzde Allah’ın kudretini, yaratma gücünü bir kez daha fark edip Allah’a olan sevgimizi ve teslimiyetimizi arttırmaktır.

 


About the Author
Author

Nazli

Comments (2)
 • Avatar

  Gökhan Apr 3 2012 - 17:45 Reply

  Bilmek için araştırmak güzel bir şey mesela göğün katmanları, yerin kabuklarının olduğunu, yıldızların hakkında bilgi sahibi olmak örneğin 81/2 büyük bir yemindir diyor yıldızların yeri aradım bulamadım yıldızlar gece görünüyor dünyaya bir süs olarak ancak gündüz batıyor ama nerede?Bilmek ayetleri daha iyi kavramamızı sağlar aslında ayetler bize öyle bilgiler verir ki insan şaşıyor.
  Örneğin insan maymundan geldi diyenler var iken 2/65 te bir dönüştürmeden bahsedilir bu tam ters yönde belli bir kitleye yönelik bir evrimdir. Gerçektir.

 • Avatar

  ugur Apr 3 2012 - 23:43 Reply

  selam ALLAH çinler ve insanlar bir araya gelseler bir ayetimin benzerini yapamazlar derken yanlız kuran ayetlerinden bahsetmiyor bildiğimiz gördüğümüz her şey
  ALLAHIN ayetidir kainattaki her şey insanın tekamülünü tamamlaması için yaradılmış
  şeytan sevimsiz gelsede onsun insan olmaz H2O sudur başka kimyasaldan su olmaz mükemmeliğe bakınız hidrojen yanar helyum olur yine yanar güneşte yanma olayı yaşam buna bağlıdır enrjiyi böyle üretir oksijen olmadan yanma olmaz oksijen yakıcıdır birleşir su olurlar hayat suda başlamıştır yanıcı gazla yakıcı gaz bir araya gelip yanması gerekirken ALLAHIN hikmetine bakın su oluyor her şey onun ol demesiyle olur imanın artıkca bu mükembellikler karşısında hayretten şaşırır secdeye varmak için vakit kaybetmezsin

Leave a reply

Name (required)

Website