İslam Kapitalist ya da Sosyalist Değildir!

Bir mümin için İslam ideolojilerin en değerlisidir. Yani mümin bir karar alırken, bir olay karşısında duruşunu belirlerken öncelikle İslam’a göre karar verir. Eğer dinimiz bir şeyi kınıyor ya da yasaklıyorsa mümin onun kötü olduğunu, yapılmaması gerektiğini savunur. Eğer bir şey dinimizce destekleniyorsa o zaman o mümin onun en güçlü savunucusu olur.

İşin yoruma açık olan yerleri ise Kuran’da net bir biçimde bir emir ya da yasağa bağlanmamış olan konulardır. İşte bu konular müminin kendisine bırakılmıştır. Yani bu konularda mümin kendi ideolojisi, fikirleri ışığında istediği şekilde karar verip bu kararı uygulayabilir.

Son günlerde, bilhassa İhsan Eliaçık’ın söylemleri ile tekrar alevlenen kapitalist / sosyalist İslam tartışması da bu yorum ışığında değerlendirilmelidir. Bana sorarsanız İslam kapitalist ya da sosyalist değildir. İslam’ın ekonomik konularda söyledikleri, emirleri, tavsiyeleri, yasakları vardır. Kuran, farklı emir ve yasaklar ile zaman zaman kapitalizme zaman zaman da sosyalizme yaklaşabilir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.
(4 Nisa Suresi -2)

Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da herkes onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetlerini mi inkâr ediyorlar?
(16 Nahl Suresi -71)

 

Ancak İslam hiçbir bir ideolojiyle tamamen örtüşmez. Birinin bazı hükümleri ile uyum içindeyken diğerinin başka özellikleri ile uyumluluk içerisinde olabilir. Çünkü Kuran Allah sözüdür. İnsan sözünden, insanların günlük gelişmeleri anlamlandırmak adına geliştirdikleri ideolojilerden üstündür, onların ötesindedir.

Kuran’ın hiçbir ideoloji ile tam olarak örtüşmemesinde bir sorun da yoktur. Mümine düşen yazının girişinde anlatmaya çalıştığım tavrı benimsemektir. Eğer bir konuda Allah’ın bir emri varsa, mümin onu esas kabul eder. Yok eğer yoksa o zaman mümin serbesttir. İster kapitalist öğretiden bir şeyler alır, ister sosyalistten. Yani, müminler Allah’ın izin verdiği ölçüde kapitalist ya da sosyalist olabilirler. Sakıncalı olan ise Allah’ın dinini, Allah kelamı olan Kuran’ı kapitalist ya da sosyalist ilan etmektir. Çünkü bu Allah kelamını insanların düşünce ürünleri olan ideolojilere indirgemek, Allah kelamını insan sözüne uydurmaya çalışmaktır.


About the Author
Author

Yagmur

Comments (7)
 • Avatar

  ferhat Aug 13 2012 - 13:47 Reply

  mukemmel bir yazi. son donemde yogun bir bicimde kanayan bir yaraya merhem oldunuz. Kuran sosyalizmden de kapitalizmden de ogeler tasir. bunlardan birini Kuran`a oldugu gibi yamamaya calismak ilahi olan ile insani olani karistirmaktir.

 • Avatar

  vildan Aug 13 2012 - 16:07 Reply

  “Bir mümin için İslam ideolojilerin en değerlisidir.” Bu söz sakıncalıdır.
  İslam bir çok ideolojilerden biri değildir. İslam ideolji değildir; dindir, din..

 • Avatar

  ugur Aug 14 2012 - 11:49 Reply

  KURAN insanlığın en mutlu ve huzurlu yaşayaçağı siyasal ve ekomomik düzeni anlatıyor.diğerleri insan düşünçesi Kuran ALLAHIN kitabı insana değer ver kazandıklarından fakirlerinde hakkı (senin vermen lutuf değil) olduğuna inan FAİZİ kaldır.

 • Avatar

  vekuran Aug 14 2012 - 13:13 Reply

  Bir yazımıza Değerli bir prof. kardeşimiz bir mailinde “Sosyal bilimler dindir” demişti.

  Sosyal ilişkiler bir yaşam gereğidir. Vahy ile irtibatlandırılmadan oluşan bir çok ideoloji, içinde doğru öğeler taşıyabilmektedir.. Bu doğru öğelerin islam ile irtibatlandırılmasında bir sakınca yoktur. Bu irtibat, diyaloğun önünü açacaktır.

  Ehli sünnet olarak kendilerini isimlendiren cematinin kapitalist sisteme entegre olmuşluğu kadar, bu cemaate karşı gelişen anti kapitalistlerin sosyalist iddiaları da eleştiriye açıktır. Onlarda zaten “sosyal islamı” savunmaktadırlar. “İslam ideolojilerin üstündedir” demektedirler.

  Bir arakadaş bize, Osmanlının toprak sisteminin hangi ideolojiye yakın olduğunu söyleyebilir mi?

  Kişileri eleştirirken bazen doğruları pas geçtiğimiz hiç aklınıza geldi mi arkadaşlar.

  Bizler, 3. halife Osmanı kapitalizmin putu, Ebu zeri de sosyalizmin putu yapmayalım.

  Kurandan günümüze özgün dersler çıkarmak umudu ile …

  Müslüman çağın gözüyle islama bakmaz, islamın gözüyle çağa bakar.

 • Avatar

  Cem Erdem Aug 14 2012 - 21:39 Reply

  1. Dünya savaşı esasında dinlere açılmış bir savaştı. Ve sonucunda birçok devrimle din eksenli yönetimler devrildi. Öncesinde ise bu devrimlere dinamik olacak ve dinlerin yerini dolduracak ideolojiler geliştirilmişti. Yani her ideoloji dinlere alternatif olarak ortaya atılmıştır. Ve dinler birtakım rituellerden ibaretmiş gibi gösterilip laiklik ve benzeri dar kalıplarda derin donduruculara konmuştur. İdealistlerin çoğu kabul etmese de İdeoljik anlamda her “izm” aslında bir dindir. Velhasıl İdeolojileri dinlerle sentezlemeye çalışmak büyük gaflettir.

 • Avatar

  Abdullah Toprak Aug 23 2012 - 09:22 Reply

  “İnşaAllah Sosyalizm Gelecek” pankartlarıyla meydanlara inenlere ne demeli? İslam’ın kendisi zaten bir sistem bir devlet yönetimidir. Ve bu sistem, düzen için gerekli olan hüküm ve kanunlarını direk olarak Allah’tan alır. “Hüküm yalnız Allah’ındır” (Yusuf/40) vb. ayetler insanlar arasında hüküm verme işinin Allah’a ait olduğunu zaten haber vermektedir.

  Diğer bir yandan alemlerin Rabbi’nin hükmü dışındaki her hüküm “cahiliyye, şirk ve küfür” hükmüdür. Allah buyuruyor ki: “Onlar cahiliyyenin hükmünü mü istiyorlar? Gerçekten iman eden bir toplum için Allah’tan daha güzel kim hüküm verebilir?” Maide/50

  Bu sebeple demokrasi, sosyalizm, komunizm, laiklik gibi İslam dışı sistemlere tabi olanlar Kur’an’nın ifadesiyle ” iman ettiklerini iddia eden” kafir hükmündedirler.

  “Kim Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermezse, ,işte onlar kafirlerin ta kendileridir.” Maide/44
  “Kim Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermezse, ,işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” Maide/45
  “Kim Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermezse, ,işte onlar fasıkların ta kendileridir.” Maide/44

  vkuran adlı arkadaş Ehli Sünnet olarak kendini isimlendirenlerin kapitalist sisteme entegre olduğunu söylemiş. Bugün için bu doğru olabilir fakat bu isimle isimlenen ilk nesiller böyle değillerdi. Ve Emevi hükümeti zamanında sultanlara başkaldırdıkları veya onları uyardıkları veya yanlışlarını halka anlattıkları için birçoğu öldürülmüş birçoğu da zindanlara doldurulmuştur. İmam Ebu Hanife, Said İbn Cubeyr, İmam Ahmed ibn Hanbel örneklerinde olduğu gibi..

 • Avatar

  vekuran Aug 24 2012 - 10:03 Reply

  Müslüman ismini Allah koymuştur ve O yaratıcı din olarak islamı seçmiştir.

  İslamın başına sonuna, müslüman kimliğinin önüne ve ardına bir eklemeyi müslüman yapmaz. Antikapitalist, nurcu, sunni alevi vb. bunlar yalış söylemlerdir. Zaten müslüman tekasüre karşıdır yani antikapitalisttir.

  Kendilerini Ehlisünnet olarak isimlendirenler ile, Kendilerine nasrani diyenlerin söylem farkını söylermisiniz?

  “İnşaAllah Sosyalizm Gelecek” pankartı bireyci/bireysel bir eylem olup; o günün ruhunu provake etmek için/sulandırmak için yapılmıştır.

Leave a reply

Name (required)

Website