Kuran, Bilim ve Bazı Din Adamları…

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Kuran mucizeleri hakkında yorumlar yapan bir ilahiyatçıya şahit oldum. Kuran’da bilimsel mucizeler olduğunu savunmanın, yanlış olduğunu iddia ediyordu. Bu görüşünü de çeşitli delillerle savunmaya çalışıyordu.

Bunlardan birincisi Kuran’ın bir bilim kitabı olmadığı, Kuran’da bu tip bilimsel mucizeler aramanın yanlış olduğu yönündeydi. Bunu desteklemek için de Kuran’dan hareketle bilim yapılamayacağını, Kuran’ın ve dinin ayrı bilimin ayrı olduğunu savunuyordu. Dahası bilim adamlarının Batıda olduğunu ve Müslüman olmadıklarını, Kuran’dan haberdar olmadıklarını savunuyordu. Bu düşüncelerden bahsettiğimiz kişinin, Kuran’daki mucizelerin nasıl savunulduğunu anlamadığını belki de anlamaya bile çalışmadığını görüyoruz. Öncelikle yıllardır Kuran’da bilimsel mucizeler olduğunu savunan pek çok kişiden nerdeyse hiçbiri bilimsel araştırmayı bırakıp, bilimi Kuran’dan öğrenmeyi önermemiştir. Benzer şekilde kimse bütün bilimsel gerçeklerin Kuran’da olduğunu savunmamıştır. Kuran’daki bilimsel mucizeleri ve bunlardan hareketle Kuran’ın ilahiliğini savunan kişiler öncelikle Kuran’da bir iç tutarlılık olduğunu, bununla beraber Kuran’ın bilimsel verilerle çelişme içinde olmadığını iddia eder. Buna ek olarak Kuran 14 asır önce gelmesine rağmen; Kuran’daki bazı ayetlerdeki modern bilimin bilgilerine işaretleri Kuran’ın ilahiliğine destek ve insanların inanmasına veya inancının kuvvetlenmesine bir vesile olarak sunarlur. Yani kimsenin Kuran’ı bilim kitabı yapma, bilimi Kuran’dan öğrenme gibi bir iddiası yok ki ilahiyatçı hocamızın Kuran’ın bilimsel mucizeleri ile ilgili eleştirisinin bir anlamı olsun.

Kuran’da bilimsel mucizelerin olduğunun savunulmasına getirdiği ikinci eleştirisi ise, Kuran’ın bilim kitabı olmadığı, Kuran’ın din ve ahlak kitabı olduğu; Kuran’da bilimsel mucize aramanın Kuran gerçek mesajı olan din ve ahlak ile ilgili mesajlarından uzaklaştıracağı idi. Kuran’a baktığımızda ayetlerin bir kısmı dinle ilgili yani imani meseleler olan Allah’ın varlığı, ahiretin varlığı, peygamberler ve kitapların varlığı, dinin önemi gibi konularla ilgili iken bir kısmı ahlakla ilgili yani uygulama ile ilgili meseleler olan emirler, yasaklar, ibadetler, ritüellerle ilgilidir. Bir kısım ayetler de evrenin, canlıların varlığına ve onların mükemmelliğine dikkat çekerken, örneğin arının bal yapması, insanın anne karnında oluşumu, evrenin, göklerin ve yerin yapısı, oluşumu gibi konulara dikkat çeker. Dahası Kuran gerek evrenle ve canlılarla ilgili ayetler gerekse diğer ayetler üzerinde derin derin düşünmemizi ve araştırma yapmamızı emreder. Dolayısıyla müslümanın görevi hem imani hem ahlaki hem de evrenle ve canlılarla ilgili ayetler üzerinde düşünmektir, bunların tamamını anlamaya çalışmaktır. Bunların biri üzerinde çalışmamız diğerine engel değildir. Tersine bunlar birbirini tamamlarlar; evren ve canlılar üzerine ayetlerde edindiğimiz bilgiler imanımızı güçlendirir. Kuran her üç gruptaki ayete de dikkat çekerken hocamıza göre sadece imani ve ameli konulardaki ayetlere odaklanmamız ve diğerlerine çok da vakit harcamamamız gereklidir.

Sonuç olarak Kuran’da bilimsel konularla ilişkili olan ve bilimsel konulara atıf yapan ayetler de imani ve ameli konulardaki ayetler kadar önemlidir. Bu ayetler gereksiz midir ya da bu ayetler üzerinde bilimsel verilere ve akla atıf yapmadan nasıl düşüneceğiz, bunları nasıl değerlendireceğiz? Ne yazık ki bahsettiğim ilahiyatçı ve diğer bazı ilahiyatçı ve din adamı Kuran’daki bu mucizelerin ve Kuran-bilim ilişkisinin öneminin farkına varamamışlardır. Bizlerin görevi bu mucizeler, delilleri araştırmak, bunlar üzerinde düşünmek, bu vesileyle Kuran’a ve Allah’a olan inancımızı güçlendirmek ve Kuran’a inanmayan insanları bu mucizeler yoluyla İslam’a davet etmektir.


About the Author
Author

ferhat

Comments (4)
 • Avatar

  Mürüvvet Çalışkan Aug 27 2012 - 11:30 Reply

  Yunan bilim ve metafizi Arapçaya tercüme edilirken Kur’an ayetlerinin üstü örtülmeseydi Şimdi biz Astrolojide -tıp – matematik vs. Şimdikinden daha ileri bir uygarlık olurduk. Mataryalist bilim, Darwinist yaklaşım yeni yeni tartışılırken biz o mataryalist virüsü ortaya çıkmadan önce panzehirle yok edilebilirdik . Maalesef zihinlerimizi yaşam şeklimizi materyalist zihinler inşa etti. Şimdi materyalist felsefenin anti tezi olan Kuantum alan ancak kainat kitabıyla bir anlam kazanıcak Yoksa sana göre öyle bana göre böyle mantığı yine bir virüs gibi damarlarımıza enjekte edilmeye çalşılmakta Zamanın ve mekanın izefiliğinden bahseden kuantum kozmolojisine rağmen Rabbim Zihnimizin zamanı algılamada zaten izafi davrandığını kehf suresinde mağrada uyuyanlar ve 1000 yıl uyutulan elçimize eşeğine bir bak diyerek hatta ahirette uyandığımızda ne kadar kaldık diye bir birimize sorarak göstermektedir. Fkat yaşadığımız dünyada güneş ve ay bize zihinsel zaman inşa eder. Günlerin sayısını ve ayların varlığını bileb,lelim diye yoksa herşey izafi oludu…Kuran bilim kitabı değildir diyenler yüzünden Bilim insanları yetiştiremedik…
  Allah yar ve yardımcımız olsun.

 • Avatar

  Engin Gürelli Aug 29 2012 - 16:50 Reply

  Elinize sağlık yine önemli bir noktaya değinmişsiziniz. Televizyondaki zatın bahsettiği ilimler, zaten insan için varlar. İnsan fıtratına sahip olan canlıların Allah’ın bize bahşettiği Akıl ile bu Dünya hakkında bilmediklerimizi çözmek için.

  Kur-an’ı Kerim ise Allah’ın (Sözleri) Ayetleri ile hem bu alemden hem de Gayb aleminden bize bilmediklerimizi ve bilemeyeceklerimizi söylüyor. Allah’ın bize merhametiyle sunduğu İslam’dan ve O’nun yolunda ilerlemekten daha büyük bir “İlim” yoktur. Bütün beşer-i ilimlerde bu yolda Allah’ın bize lütfettiği akıl, fikir ve diğer varlıklarımızı kullanarak olur. İslam bütün insani ilimlere ışık ve yol tutar.

  Bunu farkedemeyen arkadaşlarımıza Yunus Emre ile cevap vermek isterim :

  İLİM KENDİN BİLMEKTİR

  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır

  Okumaktan murat ne
  Kişi Hak’kı bilmektir
  Çün okudun bilmezsin
  Ha bir kuru ekmektir

  Okudum bildim deme
  Çok taat kıldım deme
  Eğer Hak bilmez isen
  Abes yere gelmektir

  Dört kitabın mânâsı
  Bellidir bir elifte
  Sen elifi bilmezsin
  Bu nice okumaktır

  Yiğirmi dokuz hece
  Okursun uçtan uca
  Sen elif dersin hoca
  Mânâsı ne demektir

  Yunus Emre der hoca
  Gerekse bin var hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir

 • Avatar

  ugur Aug 31 2012 - 11:23 Reply

  fuat kardeş georges ıfran fransız matemetikçi rakkamların evrensel tarihinde
  tubitak yayınları Arap rakkamlarından bahsederken Arapların eskiden alış verişlerde pazarlık yaparken tokalaşır ellerinin üstüne havlu örtüp parmaklarıyla belirli sayıyı işaretlediklerini dışardan müdahaale olmasın diye pazarlığı sürdürür sonrada ellerini sallarlarmış bizde kurban satışlarında olur adamın müslümanların ettehattü okurken işaret parmağının kaldırmaların bile kitaba almış bunun 53 tekabül ettiğini açıklıyor ALLAH bir derken pek çok kişi parmağınıda kaldırır sonrada dine sokulan bir bidattır bunu müslüman bilim adamlarıda biliyordur ya dini ön plana çıkarıp sesçıkarmıyorlar yada söyledikleri zaman kafir damgası yiyorlardır ilim bilim ALLAH katındaki kitapta yazılmaktadır ben çinlerin insanlardan önçe bu dünyada yaşadığını söylasem kimse inanmaz bilim ilerde bunu ispatlarsa ozaman HZ Süleymanın kıssasında yazıyor deneçektir bilimin ispatladığı insan ne kadar çok okur not tutar düşünürse beyni o kadar çok çalışır unutkanlık hastalığına tutulmaz diyor kuranda oku yaz düşün diyor ama aynı tip ,görüşteki kitapları okursak kitap yüklü eşeğede benzetiyor bilimsel kitapları ne kadar çok okursak kuranı daha iyi anlarız ama KURAN bilim kitabıdır dersek her gün milyonlarça kere okunuyor durm meydanda içinden çıkamayız

 • Avatar

  abdulkadir Sep 1 2012 - 11:18 Reply

  kuranı kerim allahın vahiylerle Hz.muhammed s.a.v indirdiği kutsalve doğru yola ileten bir kitaptır.bence kuranı kerim bazı şartlarda bilimdir öğrenmektir.bu şartlaa en güzel örnek hafızlıktır.hafızlıkta 600 sayfa ezber ediliyor ezberlemenin çokda faziletii vardır bunun içindirki yüce kitabamızı ezberlemek bilimi kapsıyor.diğer yandan kuranı kerim insana apaçık mesajlar vererek insanı doğru yoldan ayırmamak için okunması lazımdır.kuranı okurken tercumanına bakıp masajlar almamız gerekir.ben kuranın her harfinde 1000lerce mucizeler olduğuna inanıyorum.biz müslümanlar olarak çok şanslı olduğumuzu unutmamalıyız.allaha hep şükretmeli isyan etmemeliyiz.allah bizi din yolundan ayırmasın.bütün müminleri bağışlasın.

Leave a reply

Name (required)

Website