Kuran Okumak Sünnet midir, Anlamak Farz mıdır?

Dün cuma namazında hutbede hoca Kuran okumanın sünnet olduğunu söyledi. Gerçekten de Müslümanlardaki mezhep kaynaklı yaygın inanış Kuran okumanın sünnet olduğu yani peygamberin bunu yaptığı, bizim ise yapmamız durumunda sevap olacağı ancak zorunlu olmadığı ancak Kuran okunurken dinlemenin farz olduğu şeklindedir.

7 – Araf Suresi –
204.
Kuran okunduğu zaman, onu dinleyip kulak verin ki merhamet edilesiniz.

 

Yukarıdaki ayette de açıkça görüldüğü gibi Kuran okunduğu zaman onu dinlememiz emrediliyor. Burası doğru ama Kuran’ı anlamak, anlamak için de okumamız gerektiğini düşünürsek okumak sünnet midir yani olmasa da olur mu yoksa farz mıdır yani olmazsa olmaz mıdır?

38 – Sad Suresi –
29.
Kutsal/bereketli bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.

4 – Nisa Suresi –
82.
Kur’an’ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.

47 – Muhammed Suresi –
24.
Peki bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı?Yoksa kalpler üzerinde o kalplerin kilitleri mi var?

 

Yukarıdaki ayetler bizlere açıkça Kuran ayetleri üzerine düşünmemizi emretmekte, öğütlemektedir. Kuran’ın indiriliş amacının insanların Kuran ayetleri üzerine düşünmeleri olduğu belirtilmektedir. Kuran’ın okumadan, anlamadan, anlamaya çalışmadan acaba nasıl ayetler üzerinde düşünebiliriz? Kuran’ın kapağını açmadan nasıl ayetler üzerinde derin derin düşünebiliriz?

 

36 – Yasin Suresi –
69.
Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/layık olamaz da. Ona vahyedilen, bir öğütten ve apaçık bir Kuran’dan başka şey değildir;
70. Diri olanı uyarsın ve gerçeği örten nankörler/inkârcılar aleyhine söz hak olsun diye indirilmiştir.

 

Yasin suresindeki bu ayetler de çok manidar gerçekten. Birinci ayet Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu söyleyen onlarca sözde Müslüman alimine inat Kuran’ın apaçık olduğunu söylüyor. Diğer ayette Kuran’ın diri olanları uyardığını belirtiyor. Zaten Kuran okumamız gerektiğini, bunun dinin bir emri olduğunu, aynı şekilde Kuran’ı anlamanın ve ayetleri üzerinde düşünmenin farz olduğunu da yine Kuran’dan öğreniyoruz.

Sonuç olarak mezheplerin dininde Kuran okumak sünnettir dinlemek farzdır içtihatında olduğu gibi Kuran’a uygun öğeler olduğu gibi Kuran’a uygun olmayan, Kuran’daki emirleri yok sayan veya Kuran’da olmayan şeyleri dine ekleyen öğeler de vardır. Bunları ayıklamanın yolu yine Kuran’a gitmektir. Kuran ayetleri üzerine derin derin düşünmektir.


About the Author
Author

ferhat

Comments (2)
  • Avatar

    ugur Aug 13 2012 - 22:17 Reply

    selam araplara sünettir anladıkları dilden olduğu için. kalb önemlidir okunduğunda yüreğinizde bir şeyler hissediyorsanız kavrıyorsanız dille yanlış anlata bilirsiniz veya insanları kandıra bilirsiniz onun için ALLAHLA sizin aranızdadır unutmayın rabbinızı kandıramazsınız kendinizi kandırır sınız müslüman için farzdanda ötedir anlayarak okumak Farz ibadetleri yapmadığınızda dinden çıkmıyorsunuz ama Kuranın manasını kavrayamıyorsanız yüreğiniz paslanır dostunuz şeytan olur kendinizi istediğiniz kadar müslüman oldum diye kandırın

  • Avatar

    mehmet emin Jun 16 2017 - 00:31 Reply

    Neml, 91-92. Ayet: De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”

Leave a reply

Name (required)

Website