Göklerin, Yerin ve Her Şeyin Sahibi Allah’dır!

Kuran’da Allah’a kulluk kapsamında sıkça bahsedilen eylemlerden ve emirlerden biri de zekât, yani Allah yolunda mallardan, paradan harcamadır. Kuran’ın pek çok ayetinde Allah rızası için harcamanın önemi vurgulanırken bu ayetlerde bu harcamanın nerelere, kimlere yapılacağı, ne zaman ve ne kadar yapılacağı da belirtilir.

 

57 – Hadid Suresi – 10. Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah’ındır. Sizin, Fetih’ten önce infakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz, bunu yapmayanlarla aynı değildir. Onlar, derece yönünden Fetih’ten sonra infakta bulunup çarpışmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah, işleyip ürettiklerinizi en iyi biçimde haber almaktadır.

 

Yukarıdaki ayet ve özellikle bu ayetin ilk kısmı da yine zekât ibadetiyle ilgili olup; Kuran’ın genelinde vurgulanan varlık anlayışı ve varlık hiyerarşisinden hareketle zekât ibadetinin neden yapılması gerektiği anlatılır. Kuran’a göre Allah zorunlu olarak var olan, varlığı için başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaratılmamış olan, eşi benzeri olmayan varlıktır. Diğer yandan Allah dışındaki bütün varlıklar insanlar, diğer canlılar, cansız varlıklar yani yaşadığımız bütün evren ve görmediğimiz bilmediğimiz olası bütün varlıklar varoluşunu Allah’a muhtaçtırlar.

Yani bütün varlıklar varoluşlarını, ayrıca bizler sadece bedenimizi değil sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şeyi de Allah’a borçluyuz. Ayette de belirtildiği gibi bizler bazı şeylere şu an sahipsek bunlara geçici olarak sahibiz, yani bunlara bir nevi kiracıyız veya Allah bunları bize belirli amaç için ödünç vermiştir. Bu amaç da bütün bunları olabildiğince, gücümüz yettiğince Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kullanabilmektir. Yani bizim sahip olduklarımızın tamamının gerçek sahibi ve ayette belirtildiği gibi mirasçısı Allah’tır.

İnsan Allah tarafından kendine karşılığında herhangi bir şey istenmeden verilen sahip olduğu bu şeylerin bir kısmını Allah’ın istediği şekilde bağışlayarak aslında yine bu varlıkları gerçek sahibine döndürmektedir; bunun karşılığında ise Allah’ın hoşnutluğunu ve sonsuz mutluluğu kazanma imkânına sahip olmaktadır. Sizce de çok karlı bir ticaret değil mi bu?


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website