Kur’an Kendisini En Güzel Şekilde Tanıtır

Kur’an kendisini en güzel şekilde tanıtır:

“yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler.”
isra 88

“allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir kitap halinde indirmiştir. rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. sonra da hem derileri hem de kalpleri, allah’ın kur’an’ı karşısında yumuşar. bu, allah’ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. allah’ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.”
zümer 23

“işte sana o kitap! kuşku yok onda. bir kılavuzdur o, sakınanlar için.”
bakara 2

“ey insanlar! işte size rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.”
yunus 57

“o, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. inanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. ve kur’an, onlar için bir körlüktür. böylelerine, çok uzak bir mekândan seslenilmektedir.”
fussilet 44

“bu kur’an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.”
casiye 20

“hiç kuşkusuz, o kur’an’ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.”
hicr 9

onlar, o kur’an’ı kendilerine geldiğinde inkâr ettiler. halbuki o, eşsiz yücelikte bir kitap’tır.”
fussilet 41

“yemin olsun, size bir kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız yalnız ondadır. hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?”
enbiya 10

“kutsal bir kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.”
sad 29

“gerçek şu: bu kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatmadır. bundan sorumlu tutulacaksınız.”
zühruf 44

“bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. dileyen, rabbine doğru, bir yol edinir.”
müzemmil 19

“işte bu, onunla uyarılsınlar, allah’ın tek ilah olduğunu bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye, insanlara yöneltilmiş bir bildiridir.”
ibrahim 52

“ona önünden de ardından da batıl gelemez. o, hikmet sahibi, çok övülen allah’tan indirilmiştir.”
fussilet 42

“onu, bir kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.”
isra 106

“bu kur’an, uydurulacak bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. inanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.”
yusuf 111

“…Biz bu Kitap’ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık…”
en’am 38

“işte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın!”
enam 55

“allah size kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. sakın kuşkuya düşenlerden olma.”
enam 114

“rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. o’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. en iyi işiten, en iyi bilendir o.”
enam 115

“bu kur’an, allah’ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. o, kendinden öncekinin tasdiki ve kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. kuşku ve çelişme yoktur onda. âlemlerin rabbi’ndendir o.”
yunus 37

“yemin olsun, biz bu kur’an’da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.”
isra 89

“artık bundan sonra hangi söze iman edecekler?”
mürselat 50

 


About the Author
Author

evirgenorhan

Comments (2)
 • Avatar

  Muzaffera Cigal Sep 10 2012 - 09:58 Reply

  Kur’an,Mucize beyandır. Analamk için “Oku”dukça sizi terbiye ederken bakış açınızı da zenginleştirir. Zamanla hakla batılı ayırt edecek bir bakış açısı kazandırmaya başalar ve Artık herşeyi bir kefeye koyup eritme hastalığından kurtulmaya başlarsınız ve sorumluluklarınızın bilincine varmaya başlarsınız. Enerji-ışık gölge, BUHAR SU BUZ oyunu oynamaz “gerçeğe” sıkı sıkı sarılırsınız.
  Vahdeti vucutçular herşeyi bir kefeye koyup eritme hastalaığına kapılanlardır.
  Zaman-mekan- madde bir kefeye konulup “vakum alanında” eritilmeden sudur nazariyesi savunulamaz.
  Aklı evvel, muhammedi nur/bilinç tezleri savunulamaz. Herşey mubahlaştırılamaz.
  YANİ HERŞEY ODUR VE ONDANDIR TEZİ İLE ANCAK İYİ-KÖTÜ,HAKLA-BATIL-YALANLA-GERÇEK BİR KEFEYE KONULUP MUTLAK İZAFİLEŞTİRİLEBİLİR. BÖYLECE “SINAVIN “ÖNEMİ ORTADAN KALKAR. “SEN BENİ BÖYLE YARATMASAYDIN BEN BÖYLE DAVRANMAZDIM. YADA MÜŞRİK MANTIĞI , SEN İSYEMESEYDİN BİZ ŞİRK KOŞMAZDIK SAVUNMASINI HATIRLAYIN.
  VAHDETİ VUCUTÇULAR ALLAHIN, İSİM-SIFAT VE FİİLERİNİ BİR KEFEYE KOYUP “VAKUM ALANINDA ERİTENLERDİR.
  VERDİĞİNİZ AYETLER BANA BU HAKİKATİ TEKRAR DÜŞÜNDÜRDÜ ALLAH RAZI OLSUN….

 • Avatar

  ugur Sep 10 2012 - 11:22 Reply

  Güzel tanıtırda anlayan kim?Zümer 23-53 okuduğumda ben çehennem azabından korkudan derileri ürperir içi sıkılar çennetle ilgili ayetler okudukça huzurbulur ALLAH tövbeleri kabul eder müminin çehennemden korkması gerekmiyor mealinde anlıyorum düşünçelerimden çennet çehennem kavramlarını attım ALLAHIN rızası için uğraşıyorurm diyanet (ünüversitesini bitirmiş )çalışanları cennetle korkutarak dini tanıtıyor.çamiye gitmek istemiyoruz yeni birşeyler söylemiyorlar eskilerin masallarını anlatıyorlar kısacası ilahıyat fakültesini bitirmiş olanlardan bazıları diyanette görevliler kuranı okumalarına rahmen anlasalar bile meslek içabı anlamamaktan geliyor medresede yetişenleri bilen bilir rezillikleri saymakla bitmez KURANDA YAZILANLAR ANLAMAK İSTEYENE BİR ŞEYLER ANLATIR.KÖRLER VE SAĞIRLARA BİR ŞEY ANLATAMAZ ALLAH İMANIMIZI ARTIRSIN

Leave a reply

Name (required)

Website