Acizlik

  Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, pek çok üstün özellikle  donatmış, ancak ona acizliğini hatırlatacak eksiklikler vermiştir.  Kuran’da bildirildiği gibi, “…insan zayıf olarak yaratılmıştır.” (Nisa  Suresi, 28) Yüce Rabbimiz dileseydi, insanı eksikliklerden münezzeh  yaratabilirdi. Ancak bu acizliklerin yaratılması dahi Allah’ın  merhametinin göstergesidir. Acizlikler,  aslında Allah’ı  düşünmeye yönlendiren, hikmetle yaratılmış özelliklerdir. Tüm bu konular  üzerinde düşünen insan, dünyanın geçiciliğini, eksikliklerle (more…)