Salgın Hastalıklardan Ölen Emevi Kralları

Salgın Hastalıklardan Ölen Emevi Kralları

1- Üçüncü Emevi Kralı Muaviye Bin Yezid Bin Muaviye (Ne tür salgında öldüğü belirtilmemiştir). 2- Dördüncü Emevi Kralı Mervan bin Hakem, taundan ölmüştür. 3- Beşinci Emevi Kralı Abdulmelik bin Mervan, taundan ölmüştür. 4- Yedinci Emevi Kralı Süleyman bin Abdulmelik, Zatül-Cenb Humma hastalığından ölmüştür. 5- Dokuzuncu Emevi Kralı Yezid bin Abdulmelik bin Mervan, veremden ölmüştür. Kaynak: Salih bin Abdullah bin Muhammed’uz-Zehrani, (more…)