KONUŞMA-YAZMA

Konuşma ile ilgili olarak enteresan şeyler söylenir. Sanki ilk çağlarda yaşayan insanlar arasında herhangi bir konuşmanın olmadığına dair izlenimler vardır. İlk insanların kendi aralarında bağırtı halinde ya da işaretleşerek anlaşıldığı zannedilir oysa Kuran`da Bakara 31de “Ve Adem`e isimlerin tümünü öğretti… ” der Allah. Burdan şunu da anlıyoruz ki insanlar dünyadaki ilk günlerinden itibaren kendi aralarında konuşmaya da başlamışlardır. Genel olarak insanlarda şöyle bir izlenim vardır; yazı yakın zamanda işlevlik kazandı. Bununla ilgili çeşitli zamanlarda farklı sonuçlarla karşılaşırız. Bu bilgiler her 5-10 senede bir farklı sonuçlar verir. Aslına bakarsanız sonuç olarak yazının ne zamandan beri insanlar arasında kullanıldığına dair somut belgeler yoktur.

Yazar : ali mert

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website