Allah’a Muhtacız

Eğer Allah sistemini farklı yapsaydı örneğin insanı ölümsüz yaratsaydı ona acı hissini üzüntüyü vermeseydi, ahireti yaratmasaydı acaba insanların yüzde kaçı Allah’ın dediklerine uyardı, ne kadarı şükretmeye devam ederdi. İnsanların çoğu ahiret için Allah’ın ayetlerinden sapmazlar. Ahiret inanan insanların en büyük beklentisidir.

İnsanları inanmaya sevk eden en önemli 2 nedeni insanın Allah’a muhtaç olduğunu hissetmesi ve Allah’ın mevcut delilleri olarak görebiliriz. Gerçektende her insan bilir ki Allah’a yaşadığımız her an muhtacız; bugünde, yarında, ahirette de.

Allah’a inandığını söyleyen insanların bazılarında nedense Allah’a karşı içten içe bir sevgisizlik, bir hazmedememe duygusu vardır. Allah’ın varlığı onları rahatsız eder, özgürlüklerinin kısıtlandığını, dünya zevklerinin ellerinden alındığını düşünürler. Ateistlerde zaten bu vardır. Ama ben inanıyorum diyen insanlarda bunları görmek ne kadar ilginç değil mi? Ateiste göre insan kafasında yarattığı Allah’a, sadece muhtaç olduğu için inanır. < /P>
< P> Allah onlar için Kuran’da onlara dünyayı ve evreni kim yarattı diye sorsan Allah derler ama sonra kendi bildikleri gibi davranırlar, yoldan çıkarlar denir. Günümüzde de yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi bir çok insanla karşılaşabiliriz. Aslında bu tip insanlarda büyük bir çelişki ve mantıksızlık görülür. Ama dünyada iyi, kötü, güzel, çirkin kavramları gibi akıl ve mantıksızlık da vardır. İnsanların çoğu dinde bir açık bulmaya çalışır ve bulduğunu zanneder. İbadetlerini yapmamak için çeşitli bahaneler üretir. Örneğin Kuran çağımıza uygun değil namazında hareketsiz miskin insanlar için bir spor olduğunu söyler. Abdest ise bu mantıkta bir insan için o zamanda yaşayan pis insanlar içindir. Onlara göre günümüz insanı zaten temizdir. Ve abdeste gerek yoktur. Namaz mı? Spor yapmayan insan var mı ki bu devirde. Domuz eti mi? domuzlar artık temiz hijyenik ortamda yaşatılıyor niye yenmesin… bir insan daha bunlar gibi bir çok bahane üretebilir. Burada asıl olan insanın bilinç altında Allah’ın varlığını onun ayetlerini ve emirlerini sevmemesi, bir türlü içine sindirememesidir. İçten içe Allah’a düşmanlık vardır, isyan vardır bu tip insanlarda. Bazen ben inanıyorum diyen insanlarda da ne yazık ki bu duyguları görmek mümkündür.

Allah insanı yaratırken insanın nefsine muhtaç olma özelliğini de vermiştir. Günlük hayatta yemek yemek, su içmek, uyumak gibi birçok şeye muhtaç olduğumuzun belki farkında oluruz belki olmayız. Bu muhtaç olma duygularından biri de bunları yaratan Allah’a karşıdır ve bazı insanlar bu duyguyu içine sindiremez. Bu durum karşısında ben inançsızım der, ya da inançlıyım der ama içten içe Allah’a karşı, emirlerine karşı tavır almıştır.


Müslüman sonuçta teisttir, ateist değildir ama buna rağmen bu insanlardan bir kısmı ayetleri göz ardı eder ve anlamsız bir gurur onu doğru yoldan uzaklaştırır. Ateiste göre dünyadaki her şey hatta dünyanın kendisi bir tesadüf sonucudur ve her şey bu hayatla biter. Allah Kuran’da Dünya’nın nasıl oluştuğunu ve bu Dünya’nın sonunu, ahiretin başlangıcını delilleriyle göstermiştir (ki günümüz bilim ve teknolojisi Big Bang teorisiyle evrenin başlangıcını Kuran’daki ifadeyle birebir örtüştüğünü ortaya koyar). Burada ilginç olan bazı Müslümanların kendi iç çatışmasında Allah’a savaş açmış olmasıdır. Bu kişiler Kuran’ın bazı ayetlerini çekiştirirler, onun bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazlar.

İnsanların sapıtmasının, azmasının ve Allah’a isyan etmesinin en önemli nedeni sağlam olmayan inançları ve şeytana uymalarıdır. Kuran’da İblis’in şu ifadesi geçer:

“-Rabbim dedi beni azdırmandan dolayı andolsun ki bende yer yüzünde onlar için süsleyeceğim ve onları hepsini azdıracağım.
-İçlerinden ihlaslı kulların hariç” (15- Hicr Suresi / 39, 40)

Gerçekten de şeytan insanlara günahları süslü göstermiştir, zinayı süslemiştir yapmayanlar toplum içerisinde neredeyse kınanır hale gelmiştir. Aynı şekilde hırsızlık kimsenin olmadığı zaman şeytan tarafından güzel gösterilmiş kumar cezp edici hale getirilmiştir. Bir çok insana neden içiyorsun, neden kumar oynuyorsun ya da zina yapıyorsun diye sorsak cevabı hep eğlenmek için olur. Bunlar birer zevk aracıdır ve bunlarsız hayat basit ve zevksizdir. Aslında bunları yaptıran şeytanın vesveseleridir. Şeytan filmlerde yada romanlardaki gibi boynuzlu, kuyruklu ve çatallı değildir. Şeytan insana sinsice yaklaşır günahları süslü gösterir ve insanları pisliğe iter. Şeytanın, ihlaslı olmayanları aldatması mümkündür. O insanı fakirlikle korkutur (ayetlerde de böyle geçer) ve fakire yardımı engeller, insanlar arasına fitne sokmak için kumarı ve içkiyi alet eder. Allah ayetlerinde onun insan kılığında dahi karşımıza çıktığını söyler (114-Nas Suresi / 6) müminlerin buna cevabı ise kovulmuş şeytanın kötülüğünden sana sığınırız şeklindedir.

Yazar : Didem

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website