Allah’ın sıfatları ve Kuran

ALLAH’IN BATIN SIFATI

Bizi yaratan Allah’ın birçok sıfatını Kuran’da tanık olmaktayız. Bunlardan bazıları Allah’ın Semi olması yani her şeyi işitmesi, Basir olması yani en iyi şekilde görmesi, Evvel olması yani başlangıcının olmaması, Ahir olması yani sonunun olmaması, Zahir olması yani tüm yarattıklarında belirmesi… Allah’ın halk arasında 99 isminin bilinmesine rağmen aslında Kuran’da 123 ismine tanıklık ederiz. Bu isimlerden biri de Allah’ın Batın olması yani gözlerden gizlenmesi. Biz Allah’ı, yarattıklarında, çevremizde, doğumda, dünyada ve kendimizdeki özelliklerde O’nun büyüklüğünü, yüceliğini görebiliyoruz. Ama tam anlamıyla duyu organlarımızla algılayamıyoruz.

FETİH ÖNCESİ VE SONRASI

Hadid 10:  “Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah’ındır. Sizin fetihten önce infakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz bunu yapmayanlarla aynı değildir. Onlar derece yönünden fetihten sonra infakta bulunup çarpışmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah işleyip ürettiklerinizi en iyi biçimde haber almaktadır.”

Allah Kuran’da söylediğine göre fetihten, ki büyük bir ihtimalle Mekke’nin fethinden, önce Allah yolunda harcama yapmanın daha değerli olduğunu söylüyor. O zamanı gözünüzün önüne getirirseniz daha iyi kavrayabilirsiniz. Hz. Peygamber ve arkadaşları nice zorluklar çekmişler nice engeller atlatmışlar, daha savaş ganimetleri bile kazanmadan ellerindekini Allah yolunda harcamışlar. Önemli olan zor durumdayken de Allah rızasına yönelebilmek. Onlar öyle kimselerdi ki daha dünyada Müslümanlar çok az iken böyle davranmışlar ve hiçbir şeyden çekinmemişler, hiçbir şeyden korkmamışlar ve Allah yolunda infakta bulunmuşlar.

DÜNYA HAYATI

Hadid 20: “Bilin ki, şu iğreti dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aramızda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoğalma yarışından başka bir şey değildir. Bir yağmur misali ki çıkardığı bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Ama biraz sonra o ot kurur, sapsarı kesildiğini görürsün. Nihayet bir ot ufantısı haline gelir. Ahirette şiddetli bir azap var, Allah’tan bir af ve hoşnutluk da var. Dünya hayatı bir aldanıştan başka bir şey değildir.”

Bu ayetin başında gerek insanlığın var oluşundan beri gerekse günümüzdeki insan yaşamının çok ince bir analizi yatıyor. Başka bir ayette de belirtildiği gibi onlar sadece dış görünüşü bilirler. Şu anki tabloya baktığımızda eğlence sektörü, gerek mobilya dizaynları, reklamlar, araba dizaynları, moda sektörü ve daha birçok şeyde nasıl paralar döndüğüne tanık olmaktayız. Şu an toplumumuzda saygı gören insanlar holding sahipleri, mankenlerle beraber olanlar, pahalı arabalara sahip olanlar ve parayla güç sahibi olanlar değil mi? Çevremizdeki hemen herkes sabahtan akşama kadar yoğun iş temposunda hayatlarını devam ettiriyorlar. Amaçları sadece dünya hayatında bir numara olmak, herkesin imrendiği bireyler olmak, en güzel kadınlara, arabalara ve diğerlerine sahip olmak… Peki bir düşünün. Tüm bunları gerçekleştirseniz bile sadece dünya hayatında çok rahat bir yaşamınız olacaktır. Peki ya Ahirette? Tüm bu mallar şan ve şöhret orada hükmünü sürdürecek mi yoksa Allah’ın da yukarıdaki ayette belirttiği gibi bir ot misali kuruyup gidecek mi? Bu bilinci kazanmak ve hayatınıza bu bilinç doğrultusunda yön vermek. Tüm amacımız bu olmalı. Arta kalan zamanlarda da dünya hayatının güzelliklerinden faydalanabiliriz tabii ki. Ama bu ikinci planda kalmalı her zaman.

İNDİRİLEN DEMİR

Dünya’nın oluşumundaki ilk sıcaklık demirin oluşumuna yeterli değildi. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz güneş sisteminin özellikleri de demirin oluşumu için yetersizdi. Demirin oluşumu için daha yüksek ısıya gerek vardı. Demir yüksek ısılı yıldızlardaki oluşumlar sonucu meydana gelmiş ve daha sonra güneş sistemimize ve dünyaya ulaşmıştır. Allah Kuran’da demirle ilgili “İnzal” fiilini kullanmıştır ki bu fiil Kuran’ın indirilmesine olduğu gibi dünya dışından indirmeleri ve gelişi ifade etmede kullanılır (Hadid 25)

Burada şahit olduğumuz mucizenin yanında Hadid kelimesinin Arapça değerinin karşılığı olan 26 demirin atom numarasıdır. Ayrıca Allah’ın ismi belirtilen ayette 26 kez geçmektedir. Dahası Hadid suresi Kuran’ın baştan 57. sondan da 58. suresidir. Bu sayılar da  demirin izotoplarının atom numarasıdır. Bu tesadüf mü yoksa mucize mi kararı siz verin.

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website