İNSANIN ANLAYACAĞI DİLDEN KONUŞMAK

Genel olarak bir deyim vardır ya; “ben onun anlayacağı dilden konuşurum” denir. Burada önemli olan, konuşulanların Türkçe, İngilizce yada başka bir dil olması değildir. Her insanın bir tarzı, karakteristik özelliği vardır, ona göre konuşulur. Genel olarak beklide her insanın anlayacağı veya bir şeyi yapması için onu ikna eden şeylerin başında tehdit veya korkutulmak gelir. Belki bazı şeyleri güzellikle de söylemekte yarar vardır ama nedense insana korkutarak bir şeyi daha iyi yaptırırsınız. Allah’ın Kuran’da cehennemden bahsetmesinin, hatta belki de onun cehennemi yaratmasının altında yatan neden budur. İnsanı bir şeye karşı korkutmak, ona sonsuz ateşi, sıkıntıyı tanıtmak. Bizler de dini yeni anlatacağımız kimselere onun güzelliğini, iyiliğini, keyfini anlattığımız kadar hatta daha fazlasını cehennem ateşi ve Allah’ın gazabıyla ilgili konuları da anlatmalıyız.

Yazar : Birol

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website