KURANDAKİ İSLAM VE PEYGAMBERLİK

Çağımızda Kuran’daki İslam’ın gerçeklerini, özellikle entellektüel ve manevi yönleriyle, modern eğitim sistemi içinde yetişmiş kimselerin anlayabileceği bir dilde sunmak hususunda her yerde derin bir ihtiyaç mevcuttur. Zira Kuran’daki İslam Hristiyanlıktan farklı olarak kurucusunun şahsına değil bizzat Allah’a dayanan bir dindir. Peygamber, insanın kendi aracılığıyla Mutlak ve nisbinin tabiatı üzerine mesaj, bir doktrin ve bir mesaj aldığı vasıtadır. Sonuç olarak Allah`ın bizzat kendisi dinin merkezi gerçeğidir. İnsana gelince, İslam, insan olma mevkine bağlı tüm imkanlarla ona gerçek tabiatına uygun bir yasa getirmiştir. Fakat insan olma mevki neyi ifade eder? İnsan doğal durumuyla zayıf ve unutkan bir varlık olarak görülmektedir. O, olağan tarzda kendisini kuşatan şeyin kölesi, şehvet ve hayvani tutkularının mahkumudur. O, bir insan olmanın gerçekte ne ifade ettiğini bilmez ve kendi beşeri vaziyetinin tüm imkanlarına göre de yaşamaz, Eğer başka türlü olsaydı, kendisine yol göstermek üzere dine ve vahye ihtiyacı olmazdı.


Yazar : Bahadır

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website