TERÖR

Günümüzde batılı ülkelerin de dayatmasıyla müslümanların yüzleştiği “İslami Terör” kavramı kafaları oldukça meşgul etmektedir. İslam, kendisini arkasına alan kişilerin masum insanlara haksız yere zarar verebilmelerini sağlayacak hükümleri bünyesinde barındırmakta mı? Asıl uğraşılması, çözülmesi gereken problem temeldeki ideolojik olgular ve bunların algı biçimleridir.

İlk olarak islamiyetin asıl ve tek kaynağı incelenmelidir.
Kuranda:
” Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir. Onlar, (savaşa) son verirlerse (siz de son verin); şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir. (Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.” (Bakara2-190,191,192,193)

Yukarıdaki ayetler, savaş durumunda müslümanların, islamiyetteki haksız yere adam öldürmeme hükmünün haklı kısmına dair uygulamalarını açıklamaktadır. Hiçbir insan savaş durumunda kendisine saldırılırken öldürülmeyi beklemez. Başka bir insanı öldürmenin ahlaki ve etik olarak yanlışlığı bu durumda ortadan kalkmakta ve meşru duruma geçmektedir.

Kuran’ın müslüman olmayanlarca terör için dayanak olarak düşünülmesinde yapılan yanlış, yukarıdaki paragrafın son cümlesini alıp bütününden ayrı olarak değerlendirmekle yapılan yanlışla birebir aynıdır. Son cümlede geçen “insan öldürme meşrudur” kavramı pragrafın bütününde ortaya konan savaş halinin yokluğunda oldukça korkutucudur. İşte Kuranda geçen ayetlerdeki altıçizili cümle parçasını veya ayeti önü ve arkasındaki ayetlerden soyutlayan çevreler bununla islamiyeti yanlış tanıtmakta ve karalamaktadırlar.

Kuran bir bütün olarak kendi içinde tutarlı ve sağlam bir yapı arzetmektedir. İnsanların yaptığı algı yanlışını ortadan kaldırmak için de: “…Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”Bakara2-85 ayeti yer almaktadır.

Bütün bunlar Papa’nın müslümanlık aleyhine sarfettiği sözlerin ve diğer insanların da İslamiyete bakışlarının kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak ve bunu düzeltmek için çabalamak yanlız Kuran’ı bilen müslümanlara düşmektedir. Bu doğrultuda her müslüman medeniyetler çatışması kapsamında terörle anımsanan dininin kaynağını tam manasıyla okumalı, anlamalı ve yanlış anlaşılmasına engel olmak için gerçekleri bütün netliğiyle diğer insanlara aktarmalıdır.

Yazar : fatih

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website